Takaisin

Tiedote

Tiedote koostaa tärkeimmät tiedot yhdestä päätösprosessin askeleesta lyhyeen, selkeään ja ymmärrettävään muotoon. Tiedote lähetetään käyttäjälle, jos siihen merkattu aihe/alueyhdistelmä vastaa käyttäjän valintoja.
Tiedote sisältää seuraavia tietoja:

Otsikko: Asian kuvaus selkeästi jo otsikkotasolla.
Alueet: Alue tai alueet, jota asia koskee. Lihavoitu tarkoittaa suuraluetta, normaaliteksti kaupunginosaa.
Aiheet: Aihe tai aiheet, jota asia koskee. Lihavoitu tarkoittaa ylätasoa ja normaaliteksti alatasoa.
Tiedote: Asian kuvaus lyhyesti ja ymmärrettävästi.
Aika: Tapahtuman päivämäärä.
DNO: Kaupungin kirjausjärjestelmän (diaari) tunnistenumero mahdollisia lisäselvityksiä varten.
Käsitellyt elin: Oulun päätöksentekoelin, joka on asiaa käsitellyt.
Päätös / tila: Asian käsittelyn tila; hyväksytty, hylätty, jätetty pöydälle jne.
Seuraava käsittelevä elin: Minkä päätöksentekoelimen käsittelyyn asia seuraavaksi siirtyy (jos tiedossa).
Seuraavan käsittelyn pvm: Aika ja päivämäärä, jolloin asiaa seuraavan kerran käsitellään (jos tiedossa).


Linkit:

Linkki pöytäkirjaan: Avaa alkuperäisen esityslistan tai pöytäkirjan .pdf -muodosssa kaupungin sivuilta.
Linkki dokumenttiin: Avaa alkuperäisen asiaa käsittelevän dokumentin tai sen liitteen, jossa tiedot tulevat parhaiten esille. Jos asiaa käsitellään useissa dokumenteissa, niihin pääsee käsiksi pöytäkirjan kautta.
Linkki karttaan: Avaa karttatie palvelun, johon asian kohde on merkitty.