Kirjaudu Rekisteröidy

 

Kirjaudu sisään

Tiedotteita:

Aloitteet

Viimeisimmät tiedotteet

Koko Oulu


Suuralueet ja kaupunginosat


Järjestä aiheittain

Tiedotelista: Koko Oulu

Tiedotteen otsikkoKäsiteltySeuraavaAlue
Tiedotteen otsikkoKäsiteltySeuraavaAlue
Esitys: Rakennusvalvonnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020-Ei tiedossa2017/08/16 Koko Oulu
Esitys: Maankäytön toteuttamisohjelman raportointi ja MATO 2018 – 2022 valmistelutilanne-Ei tiedossa2016/12/13 Koko Oulu
Esitys: Oulun seudun ydinvoimaklusterin kehittäminen -hanke-Ei tiedossa2016/11/22 Koko Oulu
Esitys: Polar Bear Pitching ja Midnight Pitch Fest –tapahtumien järjestäminen ja uudelleenorganisointi vuosina 2017-2020-Ei tiedossa2016/11/22 Koko Oulu
Esitys: Matkailustrategian toimenpideohjelman 2018 – 2023 laatiminen-Ei tiedossa2016/11/22 Koko Oulu
Esitys: Alihankinnasta arvoverkkopohjaiseen tuoteportfolion hallintaan -hanke-Ei tiedossa2016/11/22 Koko Oulu
Esitys: Yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvien palvelujen järjestäminen vuonna 2017-Ei tiedossa2016/11/22 Koko Oulu
Esitys: Tarkastuslautakunnan talouden ja toiminnan raportointi, syyskuu 2016-Ei tiedossa2016/10/31 Koko Oulu
Esitys: Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2017-Ei tiedossa2016/10/31 Koko Oulu
Esitys: Oulun kaupungin omarahoituksen hakeminen Museo- ja tiedekeskus Luupin Suomi 100-näyttelyyn Näytön paikka-projektiin-Ei tiedossa2016/09/29 Koko Oulu
Esitys: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015, vastaukset arviointikertomuksen huomioihin-Ei tiedossa2016/09/26 Koko Oulu
Esitys: Tarkastuslautakunnan arviointiraportti 30.6.2016 tilanteesta-Ei tiedossa2016/09/26 Koko Oulu
Esitys: Oulu-opiston lukuvuosisuunnitelma lukuvuodelle 2016-2017-Ei tiedossa2016/09/08 Koko Oulu
Esitys: Vastaus valtuustoaloitteeseen: Koulutuksen laadun kehittäminen rakenteellisilla uudistuksilla saatavilla säästöillä-Ei tiedossa2016/09/08 Koko Oulu
Esitys: Peruskoulujen retket ja leirikoulut lv. 2016 - 2017-Ei tiedossa2016/09/08 Koko Oulu
Esitys: Oulun kaupungin lausunto luonnoksesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteiksi-Ei tiedossa2016/09/08 Koko Oulu
Esitys: Huhtikuun - elokuun 2016 kuntalaisaloitteet sekä aiemmat, käsittelemättömät kuntalaisaloitteet-Ei tiedossa2016/09/05 Koko Oulu
Esitys: Valtuustoaloite: Harmaan talouden vaikutusten selvittäminen ja harmaan talouden torjuntaohjelman käyttöön ottaminen-Ei tiedossa2016/09/05 Koko Oulu
Esitys: Uuden Oulun kuntien yhdistymisen toteutumisen arviointi 2016-Ei tiedossa2016/09/05 Koko Oulu
Esitys: Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Espoossa 4.-5.10.2016-Ei tiedossa2016/09/05 Koko Oulu
Esitys: Huhtikuun - elokuun 2016 valtuustoaloitteet sekä aiemmat, käsittelemättömät valtuustoaloitteet-Ei tiedossa2016/09/05 Koko Oulu
Esitys: Tilintarkastajan kaupunginhallitukselle osoittama tilintarkastuspöytäkirja vuoden 2015 tilinpäätöksestä, vastineet-Ei tiedossa2016/09/05 Koko Oulu
Esitys: Suomi 100 -aluetuki-Ei tiedossa2016/09/05 Koko Oulu
Esitys: Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen 31.5.2017 saakka-Ei tiedossa2016/09/05 Koko Oulu
Esitys: Tarkastuslautakunnan arviointiraportti 30.6.2016 tilanteesta-Ei tiedossa2016/08/31 Koko Oulu
Esitys: Tarkastuslautakunnan arviointiraportti 30.6.2016 tilanteesta-Ei tiedossa2016/08/22 Koko Oulu
Esitys: Tarkastuslautakunnan talouden ja toiminnan raportointi 30.6.2016-Ei tiedossa2016/08/22 Koko Oulu
Esitys: Työllisyystilanteen kehitys Oulussa 4/2016-Ei tiedossa2016/06/06 Koko Oulu
Esitys: Oikeusministeriön TRUST -hankkeen edustajien tapaaminen 16.5.2016-Ei tiedossa2016/05/18 Koko Oulu
Esitys: Vesien tila hyväksi yhdessä - Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma ja vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016-2021-Ei tiedossa2016/05/17 Koko Oulu
Esitys: Oulun kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille-Ei tiedossa2016/05/16 Koko Oulu
Esitys: Oulun kaupungin ja PPSHPn yhteistyöselvitys ateria- ja puhtauspalveluissa-Ei tiedossa2016/04/25 Koko Oulu
Esitys: Sosiaali-ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2015-Ei tiedossa2016/04/25 Koko Oulu
Esitys: Ympäristötilinpäätös 2015-Ei tiedossa2016/04/20 Koko Oulu
Esitys: Rahoituspäätös Energy Saving Lighthouse Cities in the NPA region (e-Lighthouse) – projektille-Ei tiedossa2016/04/19 Koko Oulu
Esitys: Valtuuston kyselytunti-Ei tiedossa2016/04/18 Koko Oulu
Esitys: Kuutoskaupunkien kestävän kehityksen indikaattorit 2011-2014-Ei tiedossa2016/04/11 Koko Oulu
Esitys: Oulun kaupungin ja PPSHPn yhteistyöselvitys ateria- ja puhtauspalveluissa-Ei tiedossa2016/04/11 Koko Oulu
Esitys: Työllisyystilanteen kehitys Oulussa 2/2016-Ei tiedossa2016/04/11 Koko Oulu
Esitys: Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma: Luku 12 Valinnaisuus perusopetuksessa-Ei tiedossa2016/03/30 Koko Oulu
Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma: Luku 12 Valinnaisuus perusopetuksessa-Ei tiedossa2016/03/30 Koko Oulu
Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma Luku 14 vuosiluokat 3 - 6-Ei tiedossa2016/03/30 Koko Oulu
Esitys: Oulun kaupungin ja PPSHPn yhteistyöselvitys ateria- ja puhtauspalveluissa-Ei tiedossa2016/03/29 Koko Oulu
Esitys: Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen talouden seuranta toteuma 2/201 ja ennuste 31.12.2016-Ei tiedossa2016/03/23 Koko Oulu
Deal Flow toimimaan, DEFT-hanke, kielteinen rahoituspäätös-Ei tiedossa2016/03/22 Koko Oulu
Esitys: Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen Uusi suunta työelämään -hankkeelle-Ei tiedossa2016/03/18 Koko Oulu
Esitys: Maaseudun kaavoitus Oulussa-Ei tiedossa2016/03/14 Koko Oulu
Esitys: Selvitys: Oulun Valistustalorahaston tilinpäätös 2015-Ei tiedossa2016/02/25 Koko Oulu
Esitys: Oulun Serviisin tilinpäätös 2015-Ei tiedossa2016/02/25 Koko Oulu
Esitys: Selvitys: Sivistys- ja kulttuuripalveluiden toimintakertomus ja tilinpäätös 2015-Ei tiedossa2016/02/25 Koko Oulu
Esitys: Päivähoidon tasoa heikennetään valtuuston jäsenten vastustuksesta huolimatta-Ei tiedossa2016/01/21 Koko Oulu
Esitys: Työllisyystilanteen kehitys Oulussa 11/2015-Ei tiedossa2016/01/18 Koko Oulu
Liikelaitos Oulun Tilakeskus; korjausvelan määrityksen tilanne-Ei tiedossa2016/01/14 Koko Oulu
Etätyökokeilun toteutuminen ja etätyön jatkoEsitys:-Ei tiedossa2016/01/11 Koko Oulu
Tiedoksi: Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talous- ja henkilöstöraportti 11/2015-Ei tiedossa2015/12/17 Koko Oulu
Esitys: Hyvinvointipalvelujen tulosidonnaiset asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen-Ei tiedossa2015/12/17 Koko Oulu
Tiedoksi: Erikoisluokkatoiminnan raportti 2015-Ei tiedossa2015/12/17 Koko Oulu
Esitys: 1,27 miljoonaa lisärahaa vuoden 2015 projekteille-Ei tiedossa2015/11/26 Koko Oulu
Esitys: Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talous- ja henkilöstöraportti 10/2015-Ei tiedossa2015/11/26 Koko Oulu
Tiedoksi: Oulun steinerkoulun kannatusyhdistys anoo 100 000 euron tukea vuodelle 2016-Ei tiedossa2015/11/26 Koko Oulu
Esitys: Cityliikenteen hankintaperiaatteet-Ei tiedossa2015/11/25 Koko Oulu
HIMAP -hankkeelle kielteinen rahoituspäätös-Ei tiedossa2015/11/24 Koko Oulu
Esitys: Valtuustoaloite: Oulun kalliit jätekasat-Ei tiedossa2015/11/23 Koko Oulu
Esitys: Työllisyystilanteen kehitys Oulussa 9/2015-Ei tiedossa2015/11/16 Koko Oulu
Esitys: Valtuustoaloite: vähäiset ympäristövaikutukset hankintojen keskeiseksi kriteeriksi-Ei tiedossa2015/11/16 Koko Oulu
Esitys: Valtuustoaloite yritysvaikutusten arvioinnin tehostamisesta kaupungin päätöksenteossa-Ei tiedossa2015/11/16 Koko Oulu
Esitys: Tiedoksi: Sivistys- ja kulttuuripalveluiden toteumaraportti syyskuu 2015-Ei tiedossa2015/11/05 Koko Oulu
Esitys: Tiedoksi: Perusopetuksen tunnuslukuja 2014-Ei tiedossa2015/11/05 Koko Oulu
Raportti: Sivistys- ja kulttuuripalveluiden talous- ja henkilöraportti 8/2015-Ei tiedossa2015/09/24 Koko Oulu
Selvitys: Suomen kuuden suurimman kaupungin päivähoidon vertailu 2014-Ei tiedossa2015/09/24 Koko Oulu
Esitys: Oulun kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma pöydälle-Ei tiedossa2015/09/21 Koko Oulu
Esitys: Kerta-avustushakemukset-Ei tiedossa2015/09/16 Koko Oulu
Esitys: Oulun Tilakeskuksen hallinnoimien rakennusten tekniset ja jälleenhankinta-arvot v. 2014, sekä korjausvelka-Ei tiedossa2015/09/16 Koko Oulu
Esitys: Lausunto Uuden Oulun yleiskaavasta-Ei tiedossa2015/09/03 Koko Oulu
Raportti: Sivistys- ja kulttuuripalveluiden toteumaraportointi 6/2015-Ei tiedossa2015/08/20 Koko Oulu
Sijoittajaverkostoiden kehittämisehanke peruuntuu-Ei tiedossa2015/08/18 Koko Oulu
Esitys: Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta-Ei tiedossa2015/08/17 Koko Oulu
Tytäryhteisöraportti laaditaan vuosittain-Ei tiedossa2015/08/17 Koko Oulu
Esitys: teknisen liikelaitoksen talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018-Ei tiedossa2015/06/25 Koko Oulu
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtajan Pekka Vuononvirran irtisanoutuminen virasta-Ei tiedossa2015/06/24 Koko Oulu
Vastaus: Kulttuurikortti ja kulttuurilähdetoiminta ikäihmisille-Ei tiedossa2015/06/17 Koko Oulu
Selvitys : alle 18-vuotiaiden maksuttomien liikuntavuorojen käyttö-Ei tiedossa2015/06/17 Koko Oulu
Vastaus valtuustoaloitteeseen: Terveysliikunnan organisointi-Ei tiedossa2015/06/17 Koko Oulu
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014-Ei tiedossa2015/06/17 Koko Oulu
Vastaus: Sivistys- ja kulttuuripalveluiden tarjoamat harrastevuorot-Ei tiedossa2015/06/17 Koko Oulu
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014-Ei tiedossa2015/06/17 Koko Oulu
vastaus: Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion vanhempaintoimikunnan kannanottoon-Ei tiedossa2015/06/17 Koko Oulu
Esitys: Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030-Ei tiedossa2015/06/16 Koko Oulu
Esitys: BusinessOulu liikelaitokseen ennakointiyksikkö-Ei tiedossa2015/06/16 Koko Oulu
Sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys vuodelta 2014-Ei tiedossa2015/06/08 Koko Oulu
Esitys: Kaupunginreviisorin virka ja palkkaus-Ei tiedossa2015/06/01 Koko Oulu
Esitys: Ei vahingonkorvauksia ajoneuvojen vahingoista, kuusi oikaisuvaatimusta-Ei tiedossa2015/05/26 Koko Oulu
Selvitys: Erikoislukioiden toiminnan jatko Oulussa-Ei tiedossa2015/05/21 Koko Oulu
Esitys: Tasa-arvotoimikunnan edustaja ja varaedustaja Vammaispoliittisen ohjelman työryhmään-Ei tiedossa2015/05/12 Koko Oulu
Esitys: Energiansäästöön sopimuskumppani-Ei tiedossa2015/05/04 Koko Oulu
Esitys: Sivistys- ja kulttuuripalveluiden alueelliset toimintasuunnitelmat 2015-Ei tiedossa2015/04/29 Koko Oulu
Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien Linux-käyttöjärjestelmää ja avointa lähdekoodia-Ei tiedossa2015/04/29 Koko Oulu
Esitys: Energiansäästöön sopimuskumppani-Ei tiedossa2015/04/29 Koko Oulu
Digitaalisen agendan kehittämissalkku-Ei tiedossa2015/04/28 Koko Oulu
Esitys: Oulu pyrkii lisäämään kuntouttavaa työtoimintaa ja työkokeiluja-Ei tiedossa2015/04/28 Koko Oulu
Aloite kokonaan ilmaisesta koululaisten linja-auto matkustamisesta ei saa tukea-Ei tiedossa2015/04/15 Koko Oulu
Aloite biokaasun ottamisesta käyttöön Oulun joukkoliikenteessä ei saa tukea-Ei tiedossa2015/04/15 Koko Oulu
Peruskoulujen oppilaille halutaan mahdolllisuus käyttää joukkoliikennettä koulupäivien aikana-Ei tiedossa2015/04/15 Koko Oulu
Esitys: Kauppahuone Candelinin säätiön hallitus-Ei tiedossa2015/04/10 Koko Oulu
Peruskoulujen oppilaille halutaan mahdolllisuus käyttää joukkoliikennettä koulupäivien aikana-Ei tiedossa2015/04/09 Koko Oulu
Esitys: Konsernijaoston tehtävät ja toimivalta-Ei tiedossa2015/02/27 Koko Oulu
Esitys: Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen tilinpäätös 2014-Ei tiedossa2015/02/25 Koko Oulu
Esitys: Oulun kaupungin asukastupatoiminnan päivitetty toimintasääntö-Ei tiedossa2015/02/17 Koko Oulu
Esitys: Yhteistyösopimus Oulun ja Saksan Kaiserslauternin välillä-Ei tiedossa2015/02/09 Koko Oulu
Perusopetuksen opetussuunnitelman eteneminen-Ei tiedossa2015/02/05 Koko Oulu
Esitys: Oulu myy perintäsaataviaan Lindorff Oy:lle-Ei tiedossa2015/02/02 Koko Oulu
Oulun kaupungin toiminnallisen tasa-arvon suunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2015-16-Ei tiedossa2015/01/26 Koko Oulu
Oulun vedenhankinnan varmistamiseen kehotus ELY-keskukselta.-Ei tiedossa2015/01/26 Koko Oulu
Esitys: Henkilöstökassan varoille 0.55% korko-Ei tiedossa2015/01/19 Koko Oulu
Uusia kuntaliitoksia ei ehdoteta Oulun alueelle-Ei tiedossa2015/01/12 Koko Oulu
Esitys: Oulun teknisen liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2015-Ei tiedossa2014/12/18 Koko Oulu
Oulun seudun ympäristön tila 2014 -raportti on valmistunut-Ei tiedossa2014/12/17 Koko Oulu
Esitys: Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015-2016 vahvistaminen-Ei tiedossa2014/12/17 Koko Oulu
Esitys: Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017-Ei tiedossa2014/12/17 Koko Oulu
Esitys: Työllisyyttä edistävän projektin kuntarahoitushakemus Oulun ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikön VALMA - hankkeeseen-Ei tiedossa2014/11/25 Koko Oulu
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden talous- ja henkilöstöraportointi-Ei tiedossa2014/11/06 Koko Oulu
Esitys: viiden palveluesimiehen viran perustaminen-Ei tiedossa2014/10/09 Koko Oulu
Esitys: mielenterveyspalveluiden rakennemuutos: Aikuispsykiatrian laitoshoidon toiminnallinen ja taloudellinen seuranta-Ei tiedossa2014/10/09 Koko Oulu
Esitys: työryhmien raportit lastensuojelupalveluista, toimeentulotuesta, vammaispalveluista ja kehitysvammaishuollosta-Ei tiedossa2014/09/25 Koko Oulu
Esitys: Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen loppuvuoden 2014 säästöt-Ei tiedossa2014/09/24 Koko Oulu
Ulko- ja tienvarsimainosten sijoittamisen lupaohje pöydälle2014/09/16 2014/09/23 Koko Oulu
Oulun vedenhankinnan varmistaminen Viinivaarasta pöydälle2014/09/15 2014/09/22 Koko Oulu
Palvelujen järjestämisohjelma 2014-2017 uudelleen vamisteluun2014/05/20 2014/06/09 Koko Oulu
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden tilojen vuokraushinnat: pois esityslistalta-Ei tiedossa2014/05/15 Koko Oulu
Yhdyskuntalautakunnan lausunto yleiskaavaluonnoksesta pöydälle2014/03/25 2014/04/08 Koko Oulu
Oulun veden ja Jätelaitoksen kommentit yeiskaavaluonnoksesta pöydälle2014/03/19 2014/04/03 Koko Oulu
Vyöhykehinnoittelu käyttöön omakotitonteille: Oikaisuvaatimus-Ei tiedossa2014/03/31 Koko Oulu
Esitys: Oulun Satama liikelaitoksen tilinpäätös 1.1. - 31.12.2013-Ei tiedossa2014/02/19 Koko Oulu
Esitys keskuskeittiöiden vähentämisestä ja uusista monitoimikeittiöistä2014/01/13 2014/02/03 Koko Oulu
Rakennusvalvonnan talouden seuranta 31.5.20172017/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Jäsenten nimeäminen vaativien korjauskohteiden katselmustyöryhmään2017/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Katselmustyöryhmän jäsenten nimeäminen2017/06/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvonnan matka Mikkelin asuntomessuille 20172017/06/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennuslautakunnan sihteeri2017/06/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vaativien korjauskohteiden katselmustyöryhmän perustaminen2017/06/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaupunkikuvatyöryhmän jäsenten nimeäminen2017/06/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Korjausrakentamisen asiantuntijan virka2017/06/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvonnan talouden seuranta 30.4.20172017/05/31 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tarkastusinsinöörin (1) viran täyttö rakennusvalvontaan2017/05/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tarkastusinsinöörin (2) viran täyttö rakennusvalvontaan2017/05/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituspäätös Kasvun setelit -hanke2017/05/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Finnish Business Hub 2017 -hanke2017/05/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Wille (Wireless Lab Environment for Business) VTT:n rinnakkaishanke2017/05/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lähidemokratiatoimikunta myöntää tunnustuspalkinnon yhdelle toimijalle ansiokkaasta lähidemokratiatyöstä2017/05/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kohdeavustus, Honkala-Lämsänjärven asukasyhdistys ry, vene, airot ja pelastusliivit2017/05/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennuslautakunnan toiminnallisten tavoitteiden ja talouden seuranta 1.1. - 31.3.20172017/05/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen 6Aika: Koodaamo -projektille2017/05/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Koodikärpät avustus vuodelle 20172017/05/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän projektin kuntarahoitus, Nuorten Ystävät, Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille -hanke2017/05/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kehittämishankkeissa käyttämättä jääneiden määrärahojen siirto vuodelle 20172017/05/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Esitys: Poliisitalon muutostyön keskeytyksen purku, 2016-1119, Rata-aukio 2, Raksila2017/05/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen 6Aika DuuniPolku -projektille2017/05/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän projektin kuntarahoitus, Tervarit Juniorit ry, Pallo hallussa -hanke2017/05/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Talent Hub -hanke2017/04/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Maisematyölupa 2015-1235, KHO:n selityspyyntö2017/04/12 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhteisöjen työllistämisen tukeminen, lisäykset kuntalisän myöntämisperusteisiin vuodelle 20172017/04/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vuosina 2015 -2016 päättyneiden projektien tulokset – Muut kuin kehittämissalkkujen projektit2017/04/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Asukas- ja kyläyhdistysten toiminta-avustus2017/04/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituspäätös Uusi suunta työelämään projektille ja projektin käynnistäminen2017/04/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hallintosääntö 1.6.20172017/04/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Digitaalinen Agenda -salkussa vuosina 2015 -2016 päättyneiden projektien tulokset2017/04/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lähidemokratiapalkinnon myöntäminen2017/04/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Määräaikaisen korjausrakentamisen asiantuntijan viran muuttaminen vakinaiseksi2017/03/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvonnan talouden seuranta 28.2.20172017/03/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Paikallavalettujen betonirakenteiden lujuuden vaatimustenmukaisuuden varmistaminen2017/03/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu liikelaitoksen lausunto hallintosääntöluonnoksesta2017/03/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
6Aika –koordinaatioprojekti 2017-2020 / Oulu ja 6Aika valtakunnallinen koordinaatioprojekti2017/03/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin vuoden 2016 yrittäjäpalkintojen myöntäminen2017/03/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Starttimoottori -hanke2017/03/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin osallistuminen kuntarahoituksella Oulun Innovaatioallianssin toteuttamiin hankkeisiin2017/03/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Restartup -hanke2017/03/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt –pilottiprojektille2017/03/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllä hyvinvointia -salkussa vuosina 2015-2016 päättyneiden projektien tulokset2017/03/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Interreg -osarahoituksen hakeminen Building Entrepreneurial Capacities and Awareness in the Bothnian Arc -projektille2017/03/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointisalkussa vuosina 2015 - 2016 päättyneiden projektien tulokset2017/03/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituspäätös Resurssiviisas infrastruktuuri -projektille2017/03/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ympäristö- ja ilmastoasiat sekä kestävä kehitys -salkussa vuosina 2015 - 2016 päättyneet projektit2017/03/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin omistajapoliittiset linjaukset 20172017/03/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin osallistuminen kuntarahoituksella Oulun Innovaatioallianssin toteuttamiin hankkeisiin2017/02/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
ArctiqDC - Arctic Datacenters -hanke2017/02/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kasvikuituja huipputeknologialla hanke2017/02/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kesäbisnes -hanke2017/02/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Indemand -hanke, rahoituspäätös2017/02/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu liikelaitoksen tilinpäätös 20162017/02/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lähidemokratiatoimikunnan osallistuminen lapsiystävällinen kunta koulutukseen 23.3.20172017/02/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Eropyyntö rakennustarkastajan virasta, Eero Ylitalo2017/02/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kunta10-tutkimuksen tulokset vuodelta 20162017/02/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lähidemokratiatoimikunnan myöntämä tunnustuspalkinto ansiokkaasta lähidemokratiatyöstä2017/02/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Eropyyntö tarkastusinsinöörin virasta, Markku Hienonen2017/02/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Alueellinen toimintaraha 20172017/02/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvontatoimen toimintakertomus ja tilinpäätös 20162017/02/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen osarahoituksen hakeminen Tulevaisuuden digitaaliset kaupungit –projektille2017/02/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen osarahoituksen hakeminen TAIMI - Vähähiilinen taloyhtiöeksosyteemi liiketoiminnan kasvuympäristönä -projektille2017/02/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Korjausrakentamisen asiantuntijan määräaikaisen viran täyttöön liittyvät toimet2017/02/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Poliisitalon muutostyön keskeytys ja ulkopuolinen tarkastus, 2016-11192017/02/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hallinto-oikeuden päätös maisematyöluvasta 2015-1235 tehtyyn valitukseen2017/02/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Eropyyntö korjausrakentamisen asiantuntijan määräaikaisesta virasta2017/02/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Eropyyntö rakennusvalvonnan hallintopäällikön virasta2017/02/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
SUN - Start-Up North -hanke2017/01/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten nähtävänä pitäminen2017/01/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituspäätös Innovaatioallianssin toiminnan vauhdittaminen (ITV) -hanke2017/01/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Startup 2.0 innovaatiokoulutus hankkeen kilpailuttaminen2017/01/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu liikelaitoksen johtokunnan lausunto Oulun kaupungin avustusten myöntämisen yleisperiaatteisiin2017/01/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat -hanke2017/01/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Arctic Image Interreg -hanke, AV-alan aluemarkkinoinnin kumppanuuspilotin hankinta2017/01/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Terva 3.0, Terva 3.1 ja Terva 3.2 –hankkeiden eihyväksyttävät kulut2017/01/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Startup 2.0 Avoin ympäristö hankkeen asiantuntijapalvelun hankinnan optiovuodesta päättäminen2017/01/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen osarahoituksen hakeminen TAIMI -Vähähiilinen taloyhtiöekosysteemi liiketoiminannan kasvuympäristönä – projektille Uudenmaan liitolta2017/01/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun arkkitehtuuriohjelman esittely2017/01/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllistämisbonus yritysten työllistämisen tukemiseen vuodelle 20172017/01/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhteisöjen työllistämisen tukeminen ja kuntalisän myöntämisperusteet vuodelle 20172017/01/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen 6Aika PK-yritykset ja tarvelähtöinen innovaatiokehittäminen -projektille2017/01/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Duuni -rekryrahan myöntämisperusteet henkilöstöpalvelualan yritysten työllistämisen tukemiseen vuodelle 20172017/01/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hallintosääntö 2017 valmisteluinfo ja esitys jatkotoimista2017/01/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävien hankkeiden avustusten myöntämisperusteet vuodelle 20172017/01/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaupunginhallituksen kehittämisjaoston pöytäkirjojen nähtävilläpito vuonna 20172017/01/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yritysten työllistämisen tukeminen ja kuntalisän myöntämisperusteet vuodelle 20172017/01/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hankintapoliittisen ohjelman päivittäminen2017/01/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen Luonnosta starttia nuorille hankkeelle2017/01/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lähidemokratiatoimikunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen 20172017/01/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lähidemokratiatoimikunnan lausunto Oulun kaupungin myöntämien avustusten yleisperiaatteista.2017/01/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tarkastusarkkitehdin viran täyttö rakennusvalvontaan2017/01/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvonnan käyttösuunnitelma 20172016/12/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu liikelaitoksen johtajan varahenkilön nimeäminen 31.12.2018 saakka2016/12/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tomera-hanke, puitekilpailutus: markkinatiedon ja markkinatutkimusten hankinta2016/12/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu liikelaitoksen talousarvioon varatusta määrärahasta maksettavat avustus- ja rahoituserät vuonna 20172016/12/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvonnan palvelumaksuhinnasto vuodelle 20172016/11/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennuslautakunnan talouden seuranta 31.10.20162016/11/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvontataksan tarkistaminen vuodelle 20172016/11/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen projektille Tulevaisuuden avaimet: Uudet ammatit ja tulevaisuuden alat tutuksi ennakoivalla koulu-yritysyhteistyölle2016/11/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Saapunut rahoituspäätös Näytön paikka –projektille ja projektin käynnistäminen2016/11/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Osallistuminen Toimiva arki lapsille ja perheille Pohjois-Pohjanmaalla (LAPE) -hankkeeseen2016/11/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituspäätös Increasing Competence in Northern Building and Construction Operations -projektille2016/11/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Johtamisjärjestelmän uudistaminen, elinvoima ja kaupunkiorganisaation rooli tulevaisuuden kunnassa, kehittämisjaoston valmistelu2016/11/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen projektille Tulevaisuuden avaimet: Uudet ammatit ja tulevaisuuden alat tutuksi ennakoivalla koulu-yritysyhteistyölle2016/11/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lapsiystävällinen kuntamalli ja sen eteenpäin vienti2016/11/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituspäätös INKA älykaupunkiklusteri 2016-2017, Oulun osuus -hanke2016/10/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen lisämäärärahaesitys 20162016/10/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hankehakemus Kasvun setelit -hanke2016/10/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kotihoidon, säännöllisen kotihoidon kuukausisiivouksen ja tehostetun palveluasumisen sääntökirjat2016/10/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
InDemand -hanke2016/10/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen talouden, toiminnan ja henkilöstön seuranta, syyskuu 20162016/10/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Saapunut rahoituspäätös kärkihankkeelle Taiteen perusopetuksen saatavuuden parantaminen Oulussa varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen harrastetoiminnan kautta -projektille2016/10/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos talouden seuranta III vuosineljännes 30.9.20162016/10/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tarkastusarkkitehdin virka rakennusvalvontaan2016/10/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Saapunut rahoituspäätös kärkihankkeelle Lastenkulttuurin saavutettavuuden lisääminen Oulussa kulttuuri- ja taidepainotteisen kerhotoiminnan kautta –projektille2016/10/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen palvelutasopäätös 2017 - 20202016/10/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennuslautakunnan toiminnallisten tavoitteiden ja talouden seuranta 1.1. - 30.9.20162016/10/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen Oulun kaupunkiseudun alueellisen työllisyyskokeilun tukihankkeelle2016/10/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Johtamisjärjestelmän uudistaminen, elinvoima ja kaupunkiorganisaation rooli tulevaisuuden kunnassa, kehittämisjaoston lähetekeskustelu2016/10/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun rakennusvalvontatoimen jatkodelegointipäätöksen muuttaminen2016/10/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vastaus valtuustoaloitteeseen perhepäivähoitajien ja hoitolasten kulkemiseksi joukkoliikenteellä2016/10/12 -Ei tiedossaKoko Oulu
Joukkoliikenteen hankintaperiaatteet vuonna 2017 alkaviin liikennöintisopimuksiin2016/10/12 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kerta-avustushakemus Oulun Seudun Muistiyhdistys ry2016/10/06 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo2016/10/06 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kuuden suurimman kaupungin Kuusikko-työryhmien raportit ja suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusten vertailu 20152016/10/06 -Ei tiedossaKoko Oulu
Säännöllisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon, tilapäisen kotisairaanhoidon sekä lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin arvon määräytyminen2016/10/06 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusrasite 564-407-1-4/oikaisuvaatimus2016/10/05 -Ei tiedossaKoko Oulu
Esitys: Vastaus valtuustoaloitteeseen: Maksuttoman koulukuljetuksen perusteiden muuttaminen2016/09/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolinen osarahoitus Taiteen perusopetuksen saatavuuden parantaminen Oulussa varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen harrastetoiminnan kautta -projektille2016/09/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolinen osarahoitus Lastenkulttuurin saavutettavuuden lisääminen Oulussa kulttuuri- ja taidepainotteisen kerhotoiminnan kautta –projektille2016/09/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 7 ja 8 hyväksytään2016/09/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden talous- ja henkilöstöraportti tammi-elokuu 20162016/09/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin lukiokoulutuksen järjestämisluvan muuttamiseksi - Tyrnävän etämonimuotolukio2016/09/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Esitys: Vastaus valtuustoaloitteeseen: Selvityspyyntö siirtymisestä Windows-käyttöjärjestelmästä avoimen lähdekoodin käyttöön kaikissa Oulun kouluissa2016/09/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tarkistus cityliikenteen asiakashintoihin ja matkustusehtoihin2016/09/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lippu- ja maksujärjestelmä, mobiililippu2016/09/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Syyslomaviikolla alle 17-vuotiaat ilmaiseksi busseissa2016/09/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Joukkoliikenteen valtionavustusten jakoperusteet Oulun toimivalta-alueella 20162016/09/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun joukkoliikenteen yleiset matkakortti- ja matkustusehdot 2016, päivitys2016/09/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tulevaisuuden avaimet -hanke2016/09/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun innovaatioallianssin toiminnan seurantaan liittyvä suorahankinta2016/09/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituspäätös Turvapaikansaaneiden yrityskotoutus (TURVAY) -hanke2016/09/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun uusi rakennusjärjestys2016/09/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennuslautakunnan talouden seuranta 31.8.20162016/09/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen osarahoituksen hakeminen Resurssiviisas infra -projektille2016/09/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Esitys: Option käyttö/ koatihoidon tukipalveluna tuotetut turvapalvelut2016/09/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Konsernihallinnon kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan sekä Villa Victorin tehtävien siirtäminen osaksi sivistys- ja kulttuuripalveluja2016/09/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Taito Pohjois-Pohjanmaa ry:n avustushakemus2016/09/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Suun terveydenhuollon anestesiapalveluiden hankinta2016/09/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen osarahoituksen hakeminen 6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus: Game Time –pilottiprojektille2016/09/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen talouden, toiminnan ja henkilöstön seuranta, kesäkuu 20162016/09/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyys- ja liikuntapalveluiden yhteistyön kehittäminen2016/09/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lääkinnällisen kuntoutuksen ja rintamaveteraanien kuntoutuksen hankinta2016/09/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Saapunut myönteinen rahoituspäätös Edudigi –pilottiprojektille2016/09/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun uusi rakennusjärjestys2016/09/07 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaupunkisuunnitteluseminaari 12.10.20162016/09/07 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalveluiden johtosäännön jatkodelegointipäätöksen tarkistaminen2016/08/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen talouden, toiminnan ja henkilöstön seuranta, kesäkuu 20162016/08/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Järjestöavustusten myöntäminen2016/08/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lausunto päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistuksesta2016/08/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu liikelaitoksen johtokunnan osallistuminen Slush-konferenssiin 30.11. - 1.12.20162016/08/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun uusi rakennusjärjestys2016/08/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Innovaatioallianssin toiminnan vauhdittaminen -hanke2016/08/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennuslautakunnan toiminnallisten tavoitteiden ja talouden seuranta 1.1. -30.6.20162016/08/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu liikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma2016/08/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun teknisen liikelaitoksen talouden toteutuma 1-6/2016 ja tulosennuste 20162016/08/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kielteinen rahoituspäätös Transactive Urban Energy TUE -hankkeelle2016/08/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän projektin kuntarahoitus Lintulammen asukasyhdistys ry:n Eväitä Elämään hankkeelle2016/08/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän projektin kuntarahoitus Oulun 4H-yhdistys ry:n Työelämään-hankkeelle2016/08/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Toimijoiden valinta idea-haastekampanjan kolmannen sektorin toimijoille oululaisen työllisyys- ja hyvinvointikumppanuuden kehittämiseksi2016/08/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Duuni -rekryrahan pilotointi2016/08/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Vesi liikelaitoksen talousarviomuutos 20162016/08/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hallintokuntavaiheen yhteenveto talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-20192016/08/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Avustusanomus Oulun yliopiston 10. tohtoripromootioon v. 20172016/08/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Väliaikaisen työryhmän nimeäminen koskien kaupunginjohtajan valinta2016/08/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015, vastaukset arviointikertomuksen huomioihin2016/08/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtuustoaloite kylästrategian laatimisesta Oululle2016/08/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Koy Oulunsalon Kulman varsinainen yhtiökokous 11.5.2016 tiedoksi2016/08/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kiinteistö Oy Oulun Maikkulan Toivon yhtiökokous 21.6.2016 tiedoksi2016/08/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Omistajan ennakkokäsitys: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitilat2016/08/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kiinteistö Oy Huonesuon Monitoimitalon yhtiökokous 21.6.2016 tiedoksi2016/08/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen talouden ja toiminnan raportointi 30.6.20162016/08/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun ilmanlaadun seuranta vuosina 2017-20212016/08/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kiekko-Oulu ry:n oikaisuvaatimus jäähallien vuorojakopäätöksestä 20162016/08/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtuustoaloite kaupunkipyöräjärjestelmän hankkimiseksi Ouluun2016/08/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin erityiskoulujen yhdistäminen2016/08/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden talousarvio 2017 ja -suunnitelma 2018 -20192016/08/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vastaus valtuustoaloitteeseen: Kulttuurin seniorikortti2016/08/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Avoimen hallinnon koulutus 30.8.2016 Oulussa2016/08/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin osallistuminen Sitran Duuniruukki- yritysverkosto toimintamallin laajentamispilottiin2016/08/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhankkeen loppuraportti ja hankkeen päättäminen2016/08/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oikaisuvaatimus Domector Oy yleisen alueen käyttölupaan 185/20162016/08/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kuljetus- ja työkonepalveluiden hankinta 1.8.2016-31.7.20182016/06/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun teknisen liikelaitoksen talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-20192016/06/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015 Oulun teknisestä liikelaitoksesta2016/06/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen vastine tarkastuslautakunnan v. 2015 arviointikertomukseen2016/06/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvonnan talousarvio 2017 ja -suunnitelma 2018-20192016/06/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Siemens Oy:n oikaisuvaatimus Oulun kaupungin palveluhankkeeseen2016/06/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015, Oulun Työterveys liikelaitoksen vastine2016/06/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen jatkodelegoinnin päivittäminen2016/06/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennuslautakunnan vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen2016/06/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos talousarvio 2017 ja TS18-192016/06/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin kyberturvallisuuden kehittäminen2016/06/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen talousarvio 2017 ja talousarviosuunnitelmaesitys 2018-20192016/06/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Osarahoituksen hakeminen Transactive Urban Energy –projektille ohjelmasta Urban Innovative Action2016/06/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen vastine tarkastuslautakunnan v. 2015 arviointikertomukseen2016/06/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin islamin uskonnon opetussuunnitelma, liitteeksi perusopetuksen opetussuunnitelmaan2016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin osallistuminen Yrityskylä -oppimisympäristön toteuttamiseen Oulussa 2017-20202016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vastaus talousarvioaloitteeseen: Vuoro-opetusmahdollisuuden tutkiminen ja kokeilu2016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015, BusinessOulu liikelaitoksen jatkokäsittely2016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015, liikelaitos Oulun Serviisin vastine2016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sisäisen tarkastuksen raportti BusinessOulu liikelaitoksen toiminnasta2016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Talousarvioaloite, maksullinen pyöräpysäköinti2016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen osarahoituksen hakeminen 6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus: Game Time –pilottiprojektille2016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma: luku 6 oppimisen arviointi2016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun aikuislukion lukioon valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen2016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
INKA älykaupunkiklusteri 2016-2017, Oulun osuus -hanke2016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vastaus talousarvioaloitteeseen: Subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen Oulun kaupungissa2016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelma, liitteeksi perusopetuksen opetussuunnitelmaan2016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kasvusopimuksen mukainen osarahoitus Innovaatioallianssin toiminnan vauhdittamiseen2016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vastaus talousarvioaloitteeseen: Liikuntapalveluissa lisätään omatoimista sähköisten palveluiden käyttöä2016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden talousarvio 2017 ja -suunnitelma 2018 -20192016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvio 2017 ja -suunnitelma 2018-20192016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Perusopetuksen lisäopetuksen toteutuminen lv. 2015 - 2016 ja järjestäminen lv. 2016 - 20172016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yksityisten omakotitonttien markkinointi2016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015, yhdyskuntalautakunnan vastaus2016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan lausunto Oulun palvelupistemallista2016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma, liitteeksi perusopetuksen opetussuunnitelmaan2016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
INKA terveysklusteri 2016-2017, Oulun osuus -hanke2016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vastaus talousarvioaloitteeseen: Perusopetuksen 1.-2. luokkalaisten iltapäivätoimintaan lisämääräraha2016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu liikelaitoksen talousarvioesitys 20172016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liikelaitos Oulun Serviisin talousarvio 2017 ja toimintasuunnitelma vuosille 2018-20192016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Connected Health Star Track -hanke2016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Talousarvioaloite, Puurakentaminen2016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Perusopetuksen opetussuunnitelma: Suomi toisena kielenä opetussuunnitelma2016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen2016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun aikuislukion aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma hyväksyminen2016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun ruutukaavakeskustan modernin rakennuskannan inventointi2016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vastaus talousarvioaloitteeseen: Varhaiskasvatukseen tunti-/hoitoaikaperusteinen laskutus2016/06/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sisäisen tarkastuksen raportti BusinessOulu liikelaitoksen toiminnasta2016/06/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kansainvälinen Eurocities Culture Forum kokous Oulussa 5.8.10.20162016/06/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tilintarkastuspöytäkirja vuoden 2015 tilinpäätöksestä2016/06/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoissairaanhoidon palveluiden järjestäminen2016/06/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Konserniohjeen päivitys2016/06/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
6aika -strategian siirtäminen Oulun kaupungin konsernipalveluista BusinessOulu liikelaitokselle2016/06/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015, konsernihallinnon vastaukset arviointikertomuksen huomioihin2016/06/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvä hallinto- ja johtamistapa Oulun kaupungin tytäryhtiöissä - suosituksen päivitys2016/06/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hulevesisopimus2016/06/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Koodikärpät -hankkeen avustushakemus2016/06/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Omistajaohjauksen tuloksellisuuden arviointi2016/06/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vastaus talousarvioaloitteeseen vanhuspalvelulain mukaisen vastuutyöntekijän nimeämisestä2016/06/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointilautakunnan vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 20152016/06/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointilautakunnan talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-20192016/06/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Aapistie 3 Hammashoitoyksiköiden hankinta - hankintapäätös2016/06/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vastaus talousarvioaloitteeseen akuuttivastaanoton sähköisen ajanvarauksen mahdollistamisesta Oulun omahoitopalvelun kautta2016/06/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun palvelupistemalli/Hyvinvointilautakunnan lausunto2016/06/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Joukkoliikenteen hankintaperiaatteet vuonna 2017 alkaviin liikennöintisopimuksiin2016/06/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Viinivaaran pohjavedenottohankkeen tutkimuslupa ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös, Oulu, Pudasjärvi ja Utajärvi2016/06/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lähidemokratiatoimikunnan lausunto Oulun palvelupistemallista2016/06/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun ilmanlaadun mittaustulokset 20152016/06/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Talousarvio 2017, joukkoliikennejaosto2016/06/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-20192016/06/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015, Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen jatkokäsittely2016/06/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän projektin kuntarahoitus vuodelle 2016, Yritetään yhdessä ry, Pitkään työttömänä olleiden työllistämisprojekti2016/06/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Omakotitonttien haku syksyllä 20162016/06/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Interreg Nord-osarahoituksen hakeminen Increasing Competence in Northern Building and Construction Operations – projektille2016/06/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Idea- haastekampanjan kolmannen sektorin toimijoiden valinta kumppanuusyhteistyöhön2016/06/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin osallistuminen Sitran Duuniruukki- yritysverkosto toimintamallin laajentamispilottiin2016/06/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen lausunto Oulun palvelupistemallista2016/06/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolinen osarahoitus Lastenkulttuurin saavutettavuuden lisääminen Oulussa kulttuuri- ja taidepainotteisen kerhotoiminnan kautta –projektille2016/06/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kehittämishankkeiden säästyneiden määrärahojen siirto vuodelle 20162016/06/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhankkeen loppuraportti ja hankkeen päättäminen2016/06/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhdyskuntalautakunnan ja viranhaltijoiden opintomatka Berliiniin2016/06/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolinen osarahoitus Taiteen perusopetuksen saatavuuden parantaminen Oulussa varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen harrastetoiminnan kautta -projektille2016/06/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Koodikärpät -hankkeen avustushakemus2016/06/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtuustokauden 2017-2020 toimielimet2016/06/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun koulut 2020-luvulla2016/06/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Henkilöstökassan toimintaohjeen muuttaminen2016/06/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun maankäytön toteuttamistaohjelma (MATO) 2016-20202016/06/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Osarahoituksen hakeminen Transactive Urban Energy –projektille ohjelmasta Urban Innovative Action2016/06/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtuustoaloite korjausrakentamisesta2016/06/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Konserniohjeen päivitys2016/06/07 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvä hallinto- ja johtamistapa Oulun kaupungin tytäryhtiöissä - suosituksen päivitys2016/06/07 -Ei tiedossaKoko Oulu
Omistajaohjauksen tuloksellisuuden arviointi2016/06/07 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun koulut 2020-luvulla2016/06/06 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun yliopiston ja Oulun kansainvälisen koulun yhteistyö2016/06/06 -Ei tiedossaKoko Oulu
Henkilöstökassan toimintaohjeen muuttaminen2016/06/06 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaupunginhallituksen matka Brysseliin 31.8.-3.9.20162016/06/06 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin maksama korko henkilöstökassalle vuodelta 20152016/06/06 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden sijoittuminen Ouluun2016/06/06 -Ei tiedossaKoko Oulu
Option käyttö kotisairaalapalveluiden hankintasopimuksessa2016/06/02 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointilautakunnan talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-20192016/06/02 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen talouden, toiminnan ja henkilöstön seuranta, huhtikuu 20162016/06/02 -Ei tiedossaKoko Oulu
Option käyttö aikuispsykiatrian konsultaatiopalveluiden hankinnassa v. 20172016/06/02 -Ei tiedossaKoko Oulu
Henkilökohtaisen avun palvelusetelin käyttöönotto2016/06/02 -Ei tiedossaKoko Oulu
Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoissairaanhoidon palveluiden järjestäminen2016/06/02 -Ei tiedossaKoko Oulu
Monitoimikeittiö Löökin urakoitsijavalinnat ja Leeta-keittiön optiotarjoukset2016/06/01 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kielteinen rahoituspäätös PuzzleLab -hankkeelle2016/05/31 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hulevesisopimus2016/05/31 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituspäätös Finnish Business Hub2016/05/31 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen vastuualueiden yhdistäminen2016/05/31 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015, kaupunginhallituksen jatkotoimenpiteet2016/05/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Investointien rahoitus vuonna 2016 – 2020, Euroopan investointipankki2016/05/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työterveysyhtiön perustamisasiakirjat ja yhtiön hallituksen kaupungin edustajien nimeäminen2016/05/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Avustushakemus Oulun Pyrinnön järjestämiin Suomen mestaruuskilpailuihin – Kalevan Kisoihin 21. -24.7.20162016/05/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun koulut 2020-luvulla2016/05/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun maankäytön toteuttamistaohjelma (MATO) 2016-20202016/05/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituksen hakeminen: Lastenkulttuurin saavutettavuuden lisääminen Oulussa kulttuuri- ja taidepainotteisen kerhotoiminnan kautta2016/05/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Esiopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen 1.8.2016 alkaen2016/05/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Perusasteen lukuvuosisuunnitelman päivitys2016/05/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituksen hakeminen: Taiteen perusopetuksen saatavuuden parantaminen Oulussa varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen harrastetoiminnan kautta2016/05/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Koulukuljetuspalveluiden hankinta lukuvuodelle 2016 - 20172016/05/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hoitoaikaperusteisen asiakaslaskutuksen käyttöönotto2016/05/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Selvitys Oulun yliopiston ja Oulun kansainvälisen koulun yhteistyöstä, työryhmän raportti 31.3.20162016/05/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vastaus valtuustoaloitteeseen: Oulu mukaan Miljoona linnunpönttöä -kampanjaan2016/05/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin lukioiden yhteinen opetussuunnitelma ja Oulun lukioiden opetussuunnitelmat2016/05/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun uusi rakennusjärjestys2016/05/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Interreg Nord-osarahoituksen hakeminen Increasing Competence in Northern Building and Construction Operations – projektille2016/05/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin omistaminen ylimääräisten tukioikeuksien vuokraus, pelto2016/05/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hulevesisopimus2016/05/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakentamiskehotussuunnitelma 20162016/05/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtuustokauden 2017-2020 toimielimet2016/05/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kasvusopimus 2016-20182016/05/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin osallistuminen kuntarahoituksella Oulun innovaatioallianssin toteuttamiin hankkeisiin2016/05/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kotisairaalapalveluiden hankintasopimuksen siirto Coronaria Hoitoketju Oy:ltä Coronaria Hoiva Oy:lle 1.8.2016 alkaen2016/05/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hankinta2016/05/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Option käyttö lyhytaikaisen sairaalahoidon hankintasopimuksissa2016/05/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kotihoidon toiminnanohjaus ja kotihoidon mobiili hankinta2016/05/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oikeusministeriön TRUST -hankkeen edustajien tapaaminen 16.5.20162016/05/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sähköpostin turvaratkaisujen hankinta, puitesopimusjärjestely2016/05/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Joukkoliikennejaoston lausunto: Oulun kaupungin kouluverkkoselvityksen loppuraportti 2.5.20162016/05/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tasa-arvotoimikunnan lausunto Oulun palvelupistemallista2016/05/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Optioista päättäminen 3+2 sopimuksissa koskien Oulun toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintaa 2/20132016/05/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan lausunto: Oulun kaupungin kouluverkkoselvityksen loppuraportti2016/05/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Vesi liikelaitoksen toiminta-alueen muuttaminen, lausunto toiminta-alue-ehdotuksesta Oulun kaupunginhallitukselle2016/05/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vesien tila hyväksi yhdessä - Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma ja vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016-20212016/05/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen johtokunnan lausunto: Oulun kaupungin kouluverkkoselvityksen loppuraportti 2.5.20162016/05/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhteistyöselvitys työterveyspalveluissa - työterveysyhtiön perustaminen2016/05/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Elinvoima ja kaupunkiorganisaation rooli tulevaisuuden kunnassa, valmistelun käynnistäminen2016/05/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kontinkankaan B-rakennuksen hankesuunnitelma2016/05/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 20152016/05/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö2016/05/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2016–20172016/05/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille2016/05/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Konttori liikelaitoksen lakkauttaminen ja tehtävien uudelleenjärjestely Oulu-konsernissa2016/05/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Koha-Suomi Oy:n perustaminen2016/05/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Joukkoliikenteen TA2016 määrärahan muutosesitys2016/05/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava, Oulun kaupungin lausunto kaavaehdotuksesta2016/05/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden vastaus valtuustoaloitteeseen: Oulun kaupungin kouluverkon saavutettavuuden optimointi2016/05/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden vastaus valtuustoaloitteeseen: Oulun kaupungin päivähoidon maksut käytön mukaiseen laskutukseen2016/05/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Maaseutuelinkeinojen kehittämisrahan käyttösuunnitelma vuodelle 20162016/05/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden vastaus kouluverkkoselvitystä koskevaan valtuustoaloitteeseen2016/05/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vastaus valtuustoaloitteeseen: Kohdekohtaisiin sisäilmatyöryhmiin vanhempien edustus2016/05/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lausunto Oulun kaupungin vammaispoliittisen ohjelman luonnoksesta2016/05/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan lausunto: Oulun kaupungin kouluverkkoselvityksen loppuraportti 2.5.20162016/05/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakentamiskehotussuunnitelma 20162016/05/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vastaus valtuustoaloitteeseen: Oulun matkailun kehittäminen ja markkinointi2016/05/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtuustokauden 2017-2020 toimielimet2016/05/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtuustoaloite vaikuttamisesta TTIP-neuvotteluihin2016/05/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2016–20172016/05/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtuustoaloite Oulun avoimen hallinnon toimintasuunnitelman laatimisesta2016/05/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Joukkoliikenteen TA2016 määrärahan muutosesitys2016/05/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö2016/05/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtion ja Oulun kaupunkiseudun kuntien välinen MALPE-sopimus 2016-20192016/05/02 -Ei tiedossaKoko Oulu
Välivuokraustoiminnan aloittaminen Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa2016/05/02 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Konttori liikelaitoksen lakkauttaminen ja tehtävien uudelleenjärjestely Oulu-konsernissa2016/05/02 -Ei tiedossaKoko Oulu
Varhaiskasvatuksen uudet palvelusetelit ja palvelusetelien arvot 1.8.2016 alkaen, otto-asia2016/05/02 -Ei tiedossaKoko Oulu
Erikoisluokkien tuntijako alakouluissa2016/04/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Perusopetuksen opetussuunnitelma: Alakoulun varhennettu A1-kieli, uskonto, elämänkatsomustieto, historia ja yhteiskuntaoppi sekä valinnaiset aineet2016/04/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Asukasyhteisöjen toiminta-avustukset 20162016/04/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennuslautakunnan lausunto Oulun kaupungin vammaispoliittisesta ohjelmaluonnoksesta2016/04/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kielteinen rahoituspäätös Health VC Booster -hankkeelle2016/04/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden saatavien kirjaaminen luottotappioksi2016/04/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu liikelaitoksen osallistuminen osarahoittajana Oulun yliopiston Wille (Wireless Lab Environment for Business) -rinnakkaishankkeeseen2016/04/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Joukkoliikenteen talousarvio ja käyttösuunnitelma 2016, määrärahamuutosesitys, tuloarvion korotusesitys2016/04/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin osallistuminen kuntarahoituksella Oulun innovaatioallianssin toteuttamiin hankkeisiin2016/04/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtuustoaloite vuoropysäköinnin käyttöön ottamisesta ruutukaava-alueella2016/04/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Monitoimikeittiö Löökin Leeta laajennus2016/04/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Virpiniemi Sport Oy:n osakkeiden luovuttaminen Pohjois-Pohjanmaan liikuntaopistosäätiölle2016/04/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtuustoaloite Oulun avoimen hallinnon toimintasuunnitelman laatimisesta2016/04/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhteistyöselvitys työterveyspalveluissa - työterveysyhtiön perustaminen2016/04/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Idea- haastekampanja kolmannen sektorin toimijoille oululaisen työllisyys- ja hyvinvointikumppanuuden kehittämiseksi2016/04/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kontinkankaan B-rakennuksen hankesuunnitelma2016/04/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin ja PPSHPn yhteistyöselvitys ateria- ja puhtauspalveluissa2016/04/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Koha-Suomi Oy:n perustaminen2016/04/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Arpeetti - sosiaalisen työllistämisen toimintamallin laajentaminen2016/04/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tähystystutkimusten hankinta: option käyttö vuodelle 20172016/04/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Konttori liikelaitoksen lakkauttaminen ja tehtävien uudelleenjärjestely Oulu-konsernissa, lausunto2016/04/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lyhytaikaisen sairaalahoidon hankintasopimuksen siirto Caritas Lääkärit Oy:ltä Caritas Palvelut Oy:lle sekä kesäajan 2016 sairaalakapasiteetti2016/04/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lapsiperheiden kotipalvelun kilpailuttaminen2016/04/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Option käyttö, Lastensuojelulain mukainen laitoshoito ja lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset avopalvelut2016/04/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen talouden, toiminnan ja henkilöstön seuranta, maaliskuu 20162016/04/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Välivuokraustoiminnan aloittaminen Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa2016/04/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liikennöintisuunnitelma talvi 2016-20172016/04/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Cityliikenteen tarjouskilpailu, sopimuskausi 1.1.2017-31.12.2020, hankintapäätös2016/04/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Idea- haastekampanja kolmannen sektorin toimijoille oululaisen työllisyys- ja hyvinvointikumppanuuden kehittämiseksi2016/04/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Arpeetti - sosiaalisen työllistämisen toimintamallin laajentaminen2016/04/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituspäätös Energy Saving Lighthouse Cities in the NPA region (e-Lighthouse) – projektille2016/04/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Nuohousyksikön hinnan tarkistaminen2016/04/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Esitys: Luottamushenkilöiden palkkiosääntö2016/04/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Maanhankinnan ja maanmyynnin investointien käyttösuunnitelma 2016 ja määrärahan korotusesitys2016/04/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelmamuutos 1.4.2016 alkaen2016/04/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Uuden Oulun yleiskaava2016/04/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kiinteistötoimitusmaksutaksan tarkistaminen2016/04/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Perusopetuksen maksulliset iltapäivätoimintaryhmät lukuvuonna 2016 - 20172016/04/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vastaus valtuustoaloitteeseen: Oppilaille veteraanitapaaminen itsenäisyyspäivän viikolla2016/04/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yksityisen hoidon tuen kuntalisät ja tuen ehdot Oulussa 1.8.2016 alkaen2016/04/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sisäisten liikelaitosten asiakastyytyväisyyskyselyt2016/04/12 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lausunto Oulun uudesta rakennusjärjestyksestä2016/04/12 -Ei tiedossaKoko Oulu
Monitoimikeittiö Löökin Leeta laajennus, pöydälle2016/04/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelmamuutos 1.4.2016 alkaen2016/04/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin ja PPSHPn yhteistyöselvitys ateria- ja puhtauspalveluissa2016/04/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 20152016/04/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Esitys: Lausunto Oulun uudesta rakennusjärjestyksestä2016/04/05 -Ei tiedossaKoko Oulu
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien asiakkaiden / potilaiden kuljetuspalvelut2016/03/31 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten ja sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen hankinta2016/03/31 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet2016/03/31 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite hyvinvointipalveluiden monituottajuuden kehittämisestä2016/03/31 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen talouden, toiminnan ja henkilöstön seuranta, helmikuu 20162016/03/31 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu Omahoidon sopimusmuutos2016/03/31 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun soveltamisohjeet2016/03/31 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtuustoaloite / Kaarina Kailo eläkeläisten ilmaisesta talvikenkien nastoituksesta2016/03/31 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lausunto Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry:n kirjeeseen koskien kehitysvammaisten asumisyksikköjen ylläpitomaksuja2016/03/31 -Ei tiedossaKoko Oulu
Koha-Suomi Oy:n perustaminen2016/03/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen lausunto Kontinkankaan B-rakennuksen hankesuunnitelmasta2016/03/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liikuntapalveluiden vuoronjakoperiaatteet ja käyttöehdot2016/03/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vastaus valtuustoaloitteeseen maksuttomasta joukkoliikennekampanjasta syyslomaviikolla2016/03/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Aluepäälliköiden virkojen perustaminen ja kelpoisuusehtojen vahvistaminen; sivistys- ja kulttuuripalvelut2016/03/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Monitoimikeittiö Löökin Leeta laajennus2016/03/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksikorotus 1.8.2016 alkaen2016/03/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Joukkoliikenteen hankinta reitille Hailuoto-Oulu2016/03/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Perusopetuksen eritysluokanopettajien ja perusopetuksen ja lukion lehtorin virkojen perustaminen2016/03/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Varhaiskasvatuksen uudet palvelusetelit ja palvelusetelien arvot 1.8.2016 alkaen2016/03/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Eteläisten kuntien liikennöintikohde, sopimuskohde 102016/03/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Järjestöavustusten myöntäminen vuodelle 20162016/03/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Energia Oy:n pääoman palautus2016/03/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö2016/03/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin tietoaineistojen julkaiseminen avoimena datana2016/03/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Uuden Oulun yleiskaava, yleiskaava hyväksymiskäsittelyyn2016/03/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kolmen apulaiskaupunginjohtajan ja hallintojohtajan virkojen lakkauttaminen2016/03/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin ja PPSHPn yhteistyöselvitys ateria- ja puhtauspalveluissa2016/03/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtuustoaloite Oulun irtauduttava Fennovoiman osakkuudesta2016/03/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Vesi liikelaitoksen toiminta-alueen muuttaminen2016/03/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 20152016/03/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Konttori liikelaitoksen lakkauttaminen ja tehtävien uudelleenjärjestely Oulu-konsernissa2016/03/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Strategisen selviytymissuunnitelman laatiminen, vastaus SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen2016/03/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaupunginhallituksen jatkodelegointi 1.4.20162016/03/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtuustoaloite ruoka-avun järjestämisestä2016/03/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Johtamisjärjestelmän uudistamisen edellyttämät johtosääntömuutokset2016/03/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhteistyöselvitys työterveyspalveluissa - työterveysyhtiön perustaminen2016/03/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen talouden seuranta toteuma 2/201 ja ennuste 31.12.20162016/03/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
PuzzleLab -hanke2016/03/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituspäätös Arctic Europe -esiselvityshanke2016/03/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Viinivaaran pohjavedenottohankkeen tutkimuslupa, Oulu, Pudasjärvi ja Utajärvi, lausunto2016/03/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Virtual Peaking Power Plant VP3 -hanke2016/03/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Serviisin muutettu talousarvio 20162016/03/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Attractive Oulu Region hanke, Matkailun Keski-Euroopan markkina-asiantuntijapalvelujen hankinta2016/03/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ympäristönsuojelulain mukainen valvontasuunnitelma 2015-20162016/03/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu hakee rahoitusta kasvuinvestointien tukemiseen, rahoituspäätös2016/03/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Deal Flow toimimaan, DEFT-hanke, kielteinen rahoituspäätös2016/03/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
6aika -strategian siirtäminen Oulun kaupungin konsernipalveluista BusinessOulu liikelaitokselle2016/03/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Meripohjolan uudistuva metalli- ja konepajateollisuus -hankkeen rahoituspäätös2016/03/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hankehakemus Turvapaikanhakijoiden yrityskotoutus (TURVAY) -hanke2016/03/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen Uusi suunta työelämään -hankkeelle2016/03/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen Tapahtumien hubi -hankkeelle2016/03/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhteistyöselvitys työterveyspalveluissa - työterveysyhtiön perustaminen2016/03/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen johtosäännön jatkodelegointipäätös 1.4.2016 lukien2016/03/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat vuodelle 20162016/03/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rintamaveteraaneille suunnatun Valtiokonttorin määrärahan kohdentaminen vuonna 20162016/03/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sosiaali-ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 20152016/03/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Esitys: Hyvinvointipalveluiden lahjoitusrahaston toteuma 20152016/03/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden palveluhinnaston muutokset2016/03/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kiiminkijoki ry:n jäseneksi liittyminen2016/03/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Maanhankinnan ja maanmyynnin investointien käyttösuunnitelma 2016 ja määrärahan korotusesitys2016/03/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kiinteistötoimitusmaksutaksan tarkistaminen2016/03/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin osallistuminen kuntarahoituksella innovaatioallianssin toteuttamiin rakennerahastohankkeisiin2016/03/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhteisötoiminnan avustussääntöjä päivitettiin2016/03/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin tilinpäätös 20152016/03/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kokouspalkkiot maakunnan sote -mallin kehittämisestä2016/03/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Suunnitelma kouluverkkoa koskevan päätöksenteon aikatauluksi2016/02/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Johtamisjärjestelmän uudistamisen edellyttämät johtosääntömuutokset2016/02/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Akuuttivastaanoton 1-vuotisarviointi ja kehittämistoimenpiteet2016/02/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtuustoaloite: Itsepuolustuskursseja oululaisille naisille ja tytöille2016/02/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus 20152016/02/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lapsiperheiden kotipalvelun kilpailuttaminen2016/02/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Perusopetuksen opetussuunnitelma luku 13 - Englantia jo 2. luokalla2016/02/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden toimintakertomus ja tilinpäätös 20152016/02/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ympäristötaidemaksu tontinluovutuksessa käyttöön2016/02/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
OSEKK:n ja OAKK:n yhdistäminen2016/02/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hammashoitoyksiköiden hankinta2016/02/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin kieliohjelma2016/02/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Valistustalorahaston tilinpäätös 20152016/02/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Serviisin tilinpäätös 20152016/02/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kotihoidon toiminnanohjauksen ja kotihoidon mobiilin kilpailutus2016/02/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oikaisuvaatimus kulttuurijohtajan päätökseen 25.1.2016 § 62016/02/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvontatoimen toimintakertomus ja tilinpäätös 20152016/02/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen tilinpäätös 20152016/02/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös 20152016/02/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun teknisen liikelaitoksen tilinpäätös 20152016/02/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen tilinpäätös 20152016/02/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Konttori liikelaitos, tilinpäätös 20152016/02/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Työterveys liikelaitoksen tilinpäätös 20152016/02/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Puitejärjestely Kokonaisvastuusopimus (KVS) suunnittelupalveluista vuosille 2016 - 20182016/02/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yksityisteiden perusparantamisavustus 20162016/02/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kiinteistötoimitusmaksutaksan tarkistaminen2016/02/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös2016/02/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituspäätös, Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut-hankkeelle2016/02/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Omakotitonttien luovutuskäytäntöjen tarkistaminen 20162016/02/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Alueellinen toimintaraha 20162016/02/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ero Oulun Konttori liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävistä2016/02/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava2016/02/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Teknologia-alojen vetovoimaisuuden lisääminen nuorten keskuudessa Pohjois-Pohjanmaalla -hanke, peruutus2016/02/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituspäätös Diseh -hankkeelle2016/02/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Nordic Business Support -interreg hanke2016/02/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Business Oulu liikelaitoksen toiminnan terävöittäminen, valtuustoaloite2016/02/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Wille (Wireless Lab Environment for Business) - hanke2016/02/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hankehakemus Turvapaikanhakijoiden yrityskotoutus (TURVAY) -hanke2016/02/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu liikelaitoksen tilinpäätös 20152016/02/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu liikelaitoksen toimintasuunnitelma 20162016/02/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituspäätös Northern start up fund III -hankkeelle2016/02/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun uusi rakennusjärjestys, lausunto2016/02/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen tilinpäätös 20152016/02/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Uudet joukkoliikenteen lippujen hinnat2016/02/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin henkilöautojen hankinnan päästökriteerien tarkistaminen2016/02/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ero Oulun Konttori liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävistä pöydälle2016/02/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Johtamisjärjestelmän uudistamisen edellyttämät johtosääntömuutokset2016/02/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Suunnitelma kouluverkkoa koskevan päätöksenteon aikatauluksi2016/02/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvon määräytyminen2016/02/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Mobiiliovenavauspalvelun optiopäätös (n. 250.000€)2016/02/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Miika Juntusen valomainostaulujen poistaminen, lausunto oikeudelle2016/02/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vihertöiden erillispalveluiden tilaaminen vuosille 2016- 2018 Oulun tekniseltä liikelaitokselta2016/02/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
10v suunnitelma liikuntapaikkarakentamiseen Oulussa2016/02/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Muutoksia iltapäivätoimintaan, maksuihin korotuksia2016/02/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sopimus katuvalaistuksen ja liikennevalojensuunnittelu-, asiantuntija- ja rakennuttamispalvelusta 20162016/02/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lausunto hallitukselle päivähoitoa koskien2016/02/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu-opiston opettajien virkojen perustaminen, nimikemuutokset2016/02/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaupunginhallituksen sihteerin valinta2016/02/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhteisöjen työllistämisen tukeminen ja kuntalisän myöntämisperusteet vuodelle 20162016/02/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yritysten työllistämisen tukeminen ja kuntalisän ja työllistämisbonuksen myöntämisperusteet vuodelle 20162016/02/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin johtamisjärjestelmän päivittäminen2016/02/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävien hankkeiden avustusten myöntämisperusteet 20162016/02/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Maanhankinnan ja maanmyynnin investointien käyttösuunnitelma 2016 ja määrärahan korotusesitys2016/02/02 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin johtamisjärjestelmän päivittäminen2016/02/02 -Ei tiedossaKoko Oulu
Joukko- ja palveluliikennetyöryhmän esitys joukko- ja henkilöliikennetiimin perustamiseksi Oulun kaupunkiin2016/02/01 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvontataksan tarkistaminen2016/02/01 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu liikelaitoksen osallistuminen osarahoittajana Oulun kauppakamari RY:n Kotimaisuusasteen maksimointi 2015-2017 -hankkeeseen2016/01/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu liikelaitoksen talousarvioon varatusta määrärahasta maksettavat avustus- ja rahoituserät vuonna 2016, ulkopuoliset rahoitettavat erät2016/01/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin osallistuminen kuntarahoituksella innovaatioallianssin toteuttamiin rakennerahastohankkeisiin2016/01/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu liikelaitoksen hinnoitteluperusteet2016/01/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Finnish Business hub -hanke2016/01/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtuustoaloite: Vanhustensuojeluilmoitukset käyttöön Oulussa2016/01/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen lakisääteiset ja harkinnanvaraiset asiakasmaksut2016/01/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset ja sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelut2016/01/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtuustoaloite: Vanhusneuvola ikääntyville. Hyvinvointilautakunnan vastaus2016/01/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kehitysvammaisten ylläpitomaksu ja työ- ja päivätoimintapalvelujen lounaan maksu 1.3.2016 alkaen2016/01/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtuustoaloite: Sähköiset kosketusvesihanat ja -suihkut sekä sähkölieden turvakatkaisijat kotona asuville muistisairaille2016/01/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hammasteknisten töiden hankintapäätös, optio2016/01/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hammashoitoyksiköiden hankinnan keskeytys2016/01/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Harkittua omistajuutta toimitiloihin / Harkotoimitilaprojektin ja Salkutustyöryhmän tilannekatsaus2016/01/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Venesatamien kehittämissuunnitelma2016/01/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin osallistuminen Pohjois-Pohjanmaan PoPSTer-hankkeeseen2016/01/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Uuden Oulun yleiskaavan hyväksyminen pöydäle2016/01/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävä monialainen2016/01/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kasvusopimus 2016-20182016/01/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yritysten työllistämisen tukeminen ja kuntalisän ja työllistämisbonuksen myöntämisperusteet vuodelle 20162016/01/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituksen haku Edudigi -pilottiprojektille2016/01/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhteisöjen työllistämisen tukeminen ja kuntalisän myöntämisperusteet vuodelle 20162016/01/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
NPA -alueen (Northern Periphery and Arctic) osarahoituksen hakeminen Energy Saving Lighthouse Cities in the NPA region (e-Lighthouse) - projektille2016/01/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävien hankkeiden avustusten myöntämisperusteet 20162016/01/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Perustetaan 25 virkaa perusopetukseen ja lukioihin2016/01/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
8. luokalla 1 tunti enemmän liikuntaa, 9. luokalla kemiaa/fysiikkaa2016/01/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin lukioihin 1319 aloituspaikkaa vuonna 20162016/01/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 9 ja 102016/01/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: Osallistuminen kouluverkkoseminaariin 1.2.20162016/01/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Muutoksia iltapäivätoimintaan, maksuihin korotuksia2016/01/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: Päivähoidon tasoa heikennetään valtuuston jäsenten vastustuksesta huolimatta2016/01/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen ympäristöjohtajan viran täyttö2016/01/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: Unicefin Oulun lapsiystävällinen - kunta tilaisuuteen osallistuminen2016/01/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
SiKu:n pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset nähtävillä2016/01/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vuorokausilippujen hinnat2016/01/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liikennöintisuunnitelma kesä 20162016/01/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lippu- ja maksujärjestelmä, mobiililippu2016/01/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Esitys: Uudet joukkoliikenteen lippujen hinnat, sarjaliput pöydälle2016/01/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tablet-laitteiden puitesopimuksen option käyttö2016/01/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Käyttösuunnitelma 2016, joukkoliikenne2016/01/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työsuhdematkaliput Oulun joukkoliikenteessä2016/01/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yleis- ja asemakaavasuunnittelun puitesopimus 2016-2018, hankintapäätös2016/01/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Eron myöntäminen Liikelaitos Oulun Serviisin johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan tehtävistä2016/01/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Medipolis GMP Oy:n pääomavelan kirjaus luottotappioksi2016/01/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin osallistuminen Oulun innovaatiokeskittymän allianssisopimukseen v. 2016-20202016/01/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupunkiseudun yhteismarkkinointi vuonna 20162016/01/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun maankäytön toteuttamistaohjelma (MATO) 2016-2020 pöydälle2016/01/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liikelaitos Oulun Tilakeskus; korjausvelan määrityksen tilanne2016/01/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
OSEKK:n ja OAKK:n yhdistäminen2016/01/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Metsän- ja luonnonhoitosopimus vuodelle 20162016/01/12 -Ei tiedossaKoko Oulu
Esitys: Erikoisluokille hakeminen hankalammaksi hakijan kannalta2015/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma 2017-20182015/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Työterveys liikelaitoksen talousarvio 2016 ja taloussuunnitelmat vuosille 2017-20182015/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin osallistuminen valtakunnalliseen YES -lukiot työelämään hankkeeseen2015/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen käyttösuunnitelma 20162015/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
54 311 euroa Edudigi -pilottiprojektille2015/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Tilakeskuksen ja Oulun teknisen liikelaitoksen välinen sopimus kiinteistöjen kunnossapidosta 1.1.2016 ? 31.12.2016.2015/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Perusopetuksen paikallinen tuntijako Oulussa2015/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hammashoitoyksiköiden hankinta2015/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin yhteistyövalmistelut tukipalveluissa2015/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-20182015/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
4 koulupsykologin ja 4 koulukuraattorin virkaa Ouluun2015/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Korjausrakennusmäärärahalla toteutettavien kohteiden työohjelma vuodelle 20162015/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liikelaitos Oulun Serviisin vuoden 2016 tarkennetun ja muutetun talousarvion, ympäristötavoitteiden sekä henkilöstö- ja koulutusohjelman hyväksyminen2015/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Erikoisluokkatoiminnan raportti 20152015/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen tulosidonnaiset asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen2015/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-20182015/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen ja Oulun teknisen liikelaitoksen kiinteistönhoito-yksikön välinen kiinteistönhoitosopimus 1.1.2016 - 31.12.20162015/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Konttori liikelaitoksen vuoden 2016 talousarvio ja2015/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Vesi liikelaitoksen vuoden 2016 verkostojen investointiohjelma2015/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma 2015 - 20192015/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Viisi uutta ensihoitajan tehtävääpelastuslaitokselle2015/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Vesi liikelaitoksen vuoden 2016 talousarvio2015/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen ympäristöjohtajan viran täyttö2015/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhteistoimintasopimus, kustannusjako2015/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun teknisen liikelaitoksen tarkennettu talousarvio 20162015/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen talousarvion 2016 vahvistaminen2015/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017-2018 vahvistaminen2015/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Uudet joukkoliikenteen lippujen hinnat, sarjaliput2015/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin osallistuminen Oulun innovaatiokeskittymän allianssisopimukseen v. 2016-20202015/12/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vuoden 2016 rakennusohjelma, kadut, tiet, sillat ja torit2015/12/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Jätetaksa 20162015/12/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Attractive North - Matkailuviennin kasvuohjelma 2015-2018 -hanke2015/12/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
FinNuclear ry:n hallituksen jäsenyys2015/12/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vuoden 2016 katurakennusohjelma, pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt2015/12/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu liikelaitoksen talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-20182015/12/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Pohjois-Pohjanmaan liikuntaopistosäätiön ja Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n toimintojen yhdistäminen2015/12/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden käyttösuunnitelma 20162015/12/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vuoden 2016 ympäristörakennusohjelman menokohdan ympäristöinvestoinnit, venesatamat käyttö2015/12/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hankerahoitus arktiseen imagonkohottamiseen2015/12/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulko- ja tienvarsimainosten sijoittamisen poikkeuslupa2015/12/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun maankäytön toteuttamistaohjelma (MATO) 2016-2020 pöydälle2015/12/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Koskelan palvelutalon, Fanni- ja Jalmarikodin ja Tuiran palvelutalon kotihoidon ja henkilökunnan siirtyminen Oulun palvelusäätiölle2015/12/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin kiinteistöyhtiöiden omistusrakenteen selvittäminen2015/12/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin käyttöönottaminen Oulussa2015/12/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvontataksan tarkistaminen2015/12/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Eron myöntäminen Liikelaitos Oulun Serviisin johtokunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta2015/12/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Viranomaisten välisen yhteistyön kehittäminen kaupungin palvelualueilla2015/12/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Joukko- ja palveluliikennetyöryhmän esitys joukko- ja henkilöliikennetiimin perustamiseksi Oulun kaupunkiin2015/12/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu osallistuu projektiin: Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen2015/12/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
NPA -alueen (Northern Periphery and Arctic) osarahoituksen hakeminen Energy Saving Lighthouse Cities in the NPA region (e-Lighthouse) - projektille2015/12/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvonnan palvelumaksuhinnasto2015/12/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Miika Juntusen valomainostaulujen poistaminen2015/12/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Jätetaksa 2016 pöydälle2015/12/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Venesatamien kehittämissuunnitelma poistettiin listalta2015/12/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaupunginhallituksen määrärahamuutosesitys vuodelle 20152015/12/07 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lisärahaa hyvinvointipalveluihin 20152015/12/07 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan lisämäärärahaesitys vuodelle 20152015/12/07 -Ei tiedossaKoko Oulu
Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-20182015/12/07 -Ei tiedossaKoko Oulu
Määrärahan korotus maanhankinnan investointeihin 2015,2015/12/07 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen talousarvio 2015, valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden ylityslupa2015/12/07 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtuustoaloite: Selviytymisaseman perustaminen Ouluun2015/12/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014; annetut vastineet2015/12/01 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelma 20162015/12/01 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 7 ja 8 hyväksytään2015/11/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: 973 000 euroa lisämäärärahaa projekteihin2015/11/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Varhaiskasvatuksen ja perhepäivähoidon palveluseteli -sääntökirjojen päivitys2015/11/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: Lukioiden työsuunnitelmat lukuvuodelle 2015-2016 hyväksytään2015/11/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: Koulujen oppilaaksiottamisen periaatteita muutetaan2015/11/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: koulujen työsuunnitelmat lukuvuonna 2015-20162015/11/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Pödyälle: Erikoisluokille haun muutokset2015/11/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvontataksan tarkistaminen2015/11/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Cityliikenteen hankintaperiaatteet2015/11/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen ympäristöjohtajan viran täyttö2015/11/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry:n rahoitus v. 20162015/11/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lähes 30 rakentamiskehoitusta tontinomistajille2015/11/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaupunginhallituksen jatkodelegoinnin muuttaminen, ulkopuolisella osarahoituksella toteutettavien kehittämishankkeiden päätöksenteon muuttaminen2015/11/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituksen haku maahanmuuttajien kotouttamiseen2015/11/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin johtamisjärjestelmän päivittäminen2015/11/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hulevesiselvitys ja hulevesimaksun käyttöönotto2015/11/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituspäätös 6aika hankkeelle2015/11/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen organisaation ja johtamisen uudistaminen2015/11/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaupunginhallituksen määrärahamuutosesitys vuodelle 20152015/11/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Koskelan palvelutalon, Fanni- ja Jalmarikodin ja Tuiran palvelutalon kotihoidon ja henkilökunnan siirtyminen Oulun palvelusäätiölle2015/11/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liikelaitosten johtokunnan nimen muuttaminen2015/11/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Veden Taskilan jätevedenpuhdistamon saostuskemikaalit 2016-20172015/11/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Monitoimikeittiö Löökin kustannusten tarkastelu2015/11/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Veden talousvedenpuhdistuksessa käytettävä ferrisulfaatti 2016-20172015/11/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hallintotilojen talousarvio 2015 määrärahan korotus2015/11/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin kiinteistöyhtiöiden omistusrakenteen selvittäminen2015/11/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lisärahaa hyvinvointipalveluihin 20152015/11/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan lisämäärärahaesitys vuodelle 20152015/11/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen organisaation ja johtamisen uudistaminen2015/11/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen talousarvio 2015, valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden ylityslupa2015/11/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Määrärahan korotus maanhankinnan investointeihin 2015,2015/11/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Eron myöntäminen kaupunginhallituksen ja kehittämisjaoston varajäsenyydestä2015/11/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin johtamisjärjestelmän päivittäminen2015/11/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hulevesiselvitys ja hulevesimaksun käyttöönotto2015/11/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Katujen ja yleisten alueiden rakennuttamisen puitesopimus 2016-2018, hankintapäätös2015/11/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kiinteistöverot pysyvät pääosin ennallaan 20162015/11/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kolmen apulaiskaupunginjohtajan ja hallintojohtajan virkojen lakkauttaminen2015/11/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Merkittiin tiedoksi perusopetuksen tunnuslukuja 20142015/11/05 -Ei tiedossaKoko Oulu
Merkittiin tiedoksi sivistys- ja kulttuuripalveluiden toteumaraportti 9/20152015/11/05 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sivistys- ja kulttuurilautakunta anoo 9.7 miljoonan lisärahoitusta vuodelle 20152015/11/05 -Ei tiedossaKoko Oulu
Varhaiskasvatuksen ja perhepäivähoidon palveluseteli -sääntökirjojen päivitys2015/11/05 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kiinteistöverot pysyvät pääosin ennallaan 20162015/10/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalveluiden uudelleenorganisointi ja sen edellyttämä palvelupäälliköiden virkojen lakkauttaminen ja uusien virkojen perustaminen2015/10/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lisärahaa hyvinvointipalveluihin 20152015/10/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen organisaation muuttaminen 1.4.2016 lukien2015/10/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtuustoaloite: Lasten- ja nuorisopsykiatrian työryhmän toiminnan selvittäminen2015/10/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden vuoden 2015 maanmyyntivoittojen määrärahan korotus2015/10/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Wille (Wireless Lab Environment for Business) - hanke2015/10/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Aurausohjelma 2015 - 20162015/10/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun osallistuminen Innovaatioallianssin hankkeisiin2015/10/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kunnallistekniikan yleis- ja rakennussuunnittelun puitesopimus 2016-2018, hankintapäätös2015/10/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Teknologia-alojen vetovoimaisuuden lisääminen nuorten keskuudessa Pohjois-Pohjanmaalla -hanke2015/10/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liminganlahti Unescon maailmanperintökohteeks i(hakemus)2015/10/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin kehittämisrahaston tulorahoituksen säilyttäminen erillissalkkua kartuttamalla2015/10/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kolmen apulaiskaupunginjohtajan ja hallintojohtajan virkojen lakkauttaminen2015/10/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen osarahoituksen hakeminen Oulun seudun älyliikenteen kehittämishankkeeseen2015/10/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Asunto Oy Yli-Iin Revonmyllyn osakkeiden sijoittaminen Sivakka-yhtymä Oy:n2015/10/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin konsernitilin periaatteet, muutos2015/10/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: 36 000 euroa lisäavustus iltapäiväkerhotoiminnan koordinointiin2015/10/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: Sivistys- ja kulttuuripalveluiden kestävän kehityksen ohjelma 2015-20172015/10/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 4-52015/10/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin yhteistyövalmistelut tukipalveluissa2015/10/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Esitys: Tytäryhteisöille asetettavat talousarviotavoitteet 20162015/10/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Määrärahan korotus maanhankinnan investointeihin 2015,2015/10/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liittymismaksun (vesi) soveltamisohjeen tarkistaminen2015/10/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma2015/10/12 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kotihoidon, säännöllisen kotihoidon kuukausisiivouksen ja tehostetun palveluasumisen sääntökirjat2015/10/07 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kuuden suurimman kaupungin Kuusikko-työryhmien raportit 20142015/10/07 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen-hanke, rahoituspäätös2015/10/05 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen organisaation ja johtamisen uudistaminen2015/10/05 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen Osallisuutta ja työkykyä -projektille2015/10/05 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hankintayhteistyösopimuksen uudistaminen2015/10/05 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Jätehuollon omistajapohjan laajentaminen2015/10/05 -Ei tiedossaKoko Oulu
Interreg Nord-osarahoituksen hakeminen Competence Buildup in the Building Sector - projektille2015/10/05 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kardiologisen ja sisätautien poliklinikkatoiminnan siirto Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille2015/10/05 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen osarahoituksen hakeminen Oulun seudun älyliikenteen kehittämishankkeeseen2015/09/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yksityisteiden talviaurausavustus ja avustaminen erityiskohteena 1.5.2015 alkaen2015/09/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oululta lausunto hallituksen esitysluonnoksesta koskien lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea2015/09/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Varhaiskasvatusjohtajan ja varhaiskasvatuksen palvelujohtajan virkatehtävät yhdistetään2015/09/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tiedoksi: Suomen kuuden suurimman kaupungin päivähoidon vertailu 20142015/09/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Heinätorin koulun / Leinonpuiston yksikön luokkaretki2015/09/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: Lautakunnan jäsenet voivat osallistua Kaupunkisuunnitteluseminaariin 7.10.2015 saaden 85e/hlö osallistumisesta2015/09/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lausunto hallituksen muutosesityksestä varhaiskasvatuslain pykälän 11 kohtiin a ja b2015/09/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tiedoksi: Sivistys- ja kulttuuripalveluiden talous- ja henkilöraportti 8/20152015/09/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen ympäristöjohtajan viran haettavaksi julistaminen2015/09/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
OUKA-vakiointikonseptin mukaisten työasemien puitesopimuksen option käyttö2015/09/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Joukkoliikennejaoksen talousarvio vuodelle 20162015/09/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työasemien elinkaaripalveluiden hankinta, puitesopimusjärjestely2015/09/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Joukkoliikenteen valtionavustusten jakoperusteet alueittain2015/09/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen puitesopimusjärjestely juridisten asiantuntijapalveluiden hankinnasta2015/09/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun uusi rakennusjärjestys2015/09/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu liikelaitoksen osallistuminen Kaato -2015 Kasvuohjelma -hankkeen rahoitukseen2015/09/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointikeskusmalli hyväksyttäväksi2015/09/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoitusmallikokeilu Hyven ja OYSin teknologiapiloteille2015/09/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työttömien liikuntakampanja 20152015/09/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen Osallisuutta ja työkykyä -projektille2015/09/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
GMP-tutkimuslaitoksen vuokraus ja vaihtovelkakirjalainasopimus2015/09/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän projektin kuntarahoitus Nuorten Ystävät ry:n toteuttamalle Klubitalo -projektille2015/09/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma2015/09/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituspäätös hankintayhteistyön kehittämiseen2015/09/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kardiologisen ja sisätautien poliklinikkatoiminnan siirto Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille2015/09/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Uusien virkojen perustaminen perhetyöhön2015/09/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lausunto Oulun maankäytön toteuttamistaohjelmasta (MATO) 2016-20202015/09/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Tilakeskuksen hallinnoimien rakennusten tekniset ja jälleenhankinta-arvot v. 2014, sekä korjausvelka2015/09/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmän toimittajaksi Imtech Traffic2015/09/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Jätehuollon omistajapohjan laajentaminen2015/09/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin metsien hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 - 20202015/09/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Outi Ervastin ero luottamustehtävistä ja korvaavat henkilöt2015/09/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kuntarahoituksen pääomalainan merkitseminen2015/09/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituspäätös CyberWi-projektille2015/09/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma pöydälle2015/09/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Interreg Nord-osarahoituksen hakeminen Competence Buildup in the Building Sector - projektille2015/09/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Outi Ervastin ero luottamustehtävistä ja korvaavat henkilöt2015/09/07 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun seudun ympäristötoimen johtosäännön muuttaminen2015/09/07 -Ei tiedossaKoko Oulu
Mikko Salmen ero kaupunginhallituksesta2015/09/07 -Ei tiedossaKoko Oulu
Varhaiserityiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönotto2015/09/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Esitetään UNICEFin Lapsiystävällinen kunta - toimintamallia Oululle2015/09/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kulttuuripesulan tanssikoulun opetussuunnitelma hyväksyttiin2015/09/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: Oulu ei osallistu vapaaehtoiseen ruotsin opiskelun kokeiluun2015/09/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätäs: Ympäristötaidemaksun käyttöönotto tontinluovutuksessa palautetaan takaisin valmisteluun2015/09/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu-opiston opetussuunnitelma lukuvuodelle 2015-20162015/09/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun vesistöjen kunnostusohjelma, arviointimenetelmän kehittäminen2015/09/01 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lausunto pöydälle: Oulun maankäytön toteuttamistaohjelma (MATO) 2016-20202015/09/01 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sähköiseen asiakastietojärjestelmään (Effica) liittyvä laskutusjärjestelmän päivitys ja käyttöönotto2015/08/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Miika Juntusen valomainostaulut poistettava uhkasakon uhalla2015/08/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sosiaalinen luototus Oulun kaupungissa2015/08/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Palvelutuottajan valinta; ulko-alueiden kunnossapitopalvelujen hankinta Oulun alueelle2015/08/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Jatko-option käyttö lääkinnällisen kuntoutuksen ja rintamaveteraanien kuntoutuspalveluiden ostopalveluissa2015/08/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohjeet 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016 alkaen2015/08/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Option käyttö aikuispsykiatrian konsultaatiopalvelun hankintasopimuksessa2015/08/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Suomi 100 -juhlavuoteen valtiontuen hakeminen2015/08/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Varhaiserityiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönotto, pöydälle2015/08/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden toteumaraportointi 6/20152015/08/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Pöydälle: Ympäristötaidemaksun käyttöönotto tontinluovutuksessa2015/08/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kiekko-Oulu ry:n oikaisuvaatimus jäähallien vuorojaosta hylättiin2015/08/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Varhaiskasvatusjohtaja erosi virastaan2015/08/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Henkilöstöpäällikkö päättää pitkistä virkavapaista2015/08/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien harrastevuoroja2015/08/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Pitkäkankaan, Hönttämäen ja Kellon koulujen leirikoulut2015/08/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lausunto Oulun maankäytön toteuttamistaohjelmaa (MATO) 2016-2020 varten2015/08/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
98 km pitkä moottorikelkkareitti yhteistyössä Utajärven kunnan kanssa2015/08/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-32015/08/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Omistajapoliittisen ohjelman toteutumisen raportointi2015/08/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu mukaan SOTE -yhteistyön organisointiin2015/08/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Maanvuokrasaatavien kirjaaminen luottotappioksi2015/08/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kuntarahoitusosuus Arctic Energy -hankkeelle2015/08/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liiketoimintapotentiaalien selvittämiseen lisää rahaa2015/08/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston muodostaminen Pohjois-Pohjanmaalle2015/08/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Henkilöstöpoliittiset linjaukset tytäryhteisöissä2015/08/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Telemark Team ry:n avustusanomus 50 -vuotis juhlan päätapahtumaan2015/08/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vedenhankinnan varmistaminen, lausunto valitukseen2015/08/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaupunginhallituksen työllistämistä koskevan käyttösuunnitelman täydentäminen2015/08/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupunkiseudun yhteismarkkinoinnin ja - viestinnän jatkaminen vuonna 20152015/08/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin metsien hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 - 2020, pöydälle2015/08/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusten purkaminen v. 2015-20162015/08/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tuottava muutos -hanke, BusinessOulu liikelaitoksen valmennuspalveluiden hankinta2015/08/05 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän projektin kuntarahoitus Ytyä ry:n hakemalle Yhteinen matka työttömyydestä työllistymiseen-projektille2015/06/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän projektin kuntarahoitus Kansan Sivistystyön Liiton Nuorten sosiaalisesti kestävä luova työ-hankkeelle2015/06/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän projektin kuntarahoitus Oulun diakonissalaitoksen säätiön hakemalle Avustajat työelämään-projektille2015/06/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän projektin kuntarahoitus Lintulammen asukasyhdistys ry:n KotiApu -projektille2015/06/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän projektin kuntarahoitus Yhteistyötä työttömät ry:n Terve Nuori yhteiskunnassa-hankkeelle2015/06/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän projektin kuntarahoitus Oulun 4H-yhdistys ry:n Työelämään-hankkeelle2015/06/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän projektin kuntarahoitus KRIS-Oulu ry:n Valmiuksia siirtyä työelämään-projektille2015/06/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän projektin kuntarahoitus Yritetään yhdessä ry:n Pitkään työttömänä olleiden työllistämisprojektille2015/06/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän projektin toteutusajan jatkaminen, Draivia rekryyn-hanke2015/06/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän projektin kuntarahoitus Lintulammen asukasyhdistys ry:n Eväitä Elämään hankkeelle2015/06/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän projektin kuntarahoitus Nuorten Ystävät ry:n Työetsivä -hankkeelle2015/06/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vastaus: Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion vanhempaintoimikunnan kannanottoon2015/06/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tiedoksi: Lukioihin valittu 1424 opiskelijaa lukuvuodella 2015-20162015/06/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Peruskoulujen retket ja leirikoulut lukuvuonna 2015 - 20162015/06/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lausunto: Alle 18-v maksuttomien liikuntavuorojen käytöstä2015/06/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vastaus: Valtuustoaloite terveysliikunnan organisoinnista2015/06/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Pöydälle: Ympäristötaidemaksun käyttöönotto tontinluovutuksessa2015/06/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen palvelutasopäätöksen päivittäminen2015/06/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-20182015/06/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointilautakunnan lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomusta 2014 varten2015/06/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kulttuurikortti ja kulttuurilähdetoiminta ikäihmisille2015/06/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Perusopetuksen lisäopetus lukuvuosina 2014-2015 ja 2015-20162015/06/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 20302015/06/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tomera-hanke kilpailutus, BusinessOulun matchmaking-palvelujen hankinta, puitejärjestely2015/06/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaupunginhallitus jyräsi hyvinvointilautakunnan päätöksen hammashoitoloista2015/06/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tukea hopeasomman järjestämiseen2015/06/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu, rahoituspäätös Yrityskiihdyttämö -hankeelle2015/06/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Monitoimikeittiö Löökin hankesuunnitelma pöydälle2015/06/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Matkailuneuvojan asiantuntija2015/06/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituksen haku maahanmuuttajien kotouttamiseen2015/06/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tukea pesisleirille2015/06/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu, rahoituspäätös TuottavaMuutos -hankkeelle2015/06/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Uuden Oulun yleiskaava2015/06/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun osallistuminen Innovaatioallianssin hankkeisiin2015/06/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Palveluhinnaston muutos, romuautojen käsittely2015/06/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Option käyttö kotisairaalapalvelun hankintasopimuksessa2015/06/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Muutoksia vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen kriteereihin2015/06/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Suun terveydenhuollon pienten yksiköiden toiminnan siirtäminen isompiin hammashoitoloihin2015/06/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vyöhykehinnoittelu, vanhojen sarjakorttien ja setutulippujen kelpoisuus2015/06/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointilautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-20182015/06/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Jatkoa lyhytaikaisen sairaalahoidon hankintasopimukselle, Caritas Lääkärit Oy2015/06/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen ja tulojen huomioiminen2015/06/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Onnelan lastenkodin lakkauttaminen2015/06/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Peruskoulujen oppilaille ei tule mahdolllisuutta käyttää joukkoliikennettä maksutta koulupäivien aikana2015/06/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointilautakunnan vastaus Hanna Sarkkisen valtuustoaloiteeseen2015/06/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lyhytaikaisen sairaalahoidon hankintasopimukselle jatkoa, Suomen Terveystalo Oy2015/06/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Suun terveydenhuollon liikkuvia palveluita ei pilotoitavaksi2015/06/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Matkahuollon palvelusopimuksen irtisanominen2015/06/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointilautakunnan vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen2015/06/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Uusien virkojen perustaminen hyvinvointipalveluissa2015/06/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Asiantuntijapalvelun hankinta, Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia -hanke2015/06/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun uusi rakennusjärjestys jatkovalmisteluun2015/06/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liikennevalolaitteiden saneeraus 2015-20162015/06/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituspäätös työllisyyspalveluiden kehittämiseen2015/06/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Määrärahavaraus Oulun uuden syväväylän suunnitelmien laatimiseen2015/06/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sivakka Oy:n omaisuusjärjestelyt2015/06/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Osallistuminen 6Aika - Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana-projektiin yhteistyökumppanina ja osarahoittajana2015/06/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tramel Oy:n jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Oulu, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös2015/05/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden hallintaan 1.9.2015 siirrettävät rakennukset2015/05/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun ilmanlaadun mittaustulokset 20142015/05/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan edistämisessä: kommentit2015/05/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoitusta Kiipulasäätiön Osallisuutta osuuskunnista hankkeelle2015/05/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Nordic Mhealth-hanke2015/05/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liiketontin varaaminen Vasaraperältä, Pauketie 102015/05/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
HIMAP (Healthcare Innovations Market Access Programme)-hanke2015/05/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Määrärahavaraus Oulun uuden syväväylän suunnitelmien laatimiseen2015/05/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma, lausunto2015/05/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ammattirakentajien asuntotonttien varaus keväällä 20152015/05/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Health VC Booster-hanke2015/05/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakentamiskehotussuunnitelma, tonttien omistajien mielipiteet2015/05/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lausunto Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen säästötavoitteista 2015 - 20172015/05/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
eSosiaalityön-hankkeen rahoituspäätös2015/05/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaupungin talouden tasapainottamisen poliittisen työryhmän perustaminen määräajaksi2015/05/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Palvelualoitteen vaikutukset selvitettävä Oulussa, valtuustoaloite2015/05/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Osallistuminen asumisneuvontahankkeeseen, rahoituspäätös2015/05/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston muodostaminen Pohjois-Pohjanmaalle2015/05/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tekes-rahoituksen hakeminen Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut-hankkeelle2015/05/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 20142015/05/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tiedoksi: Lasten ja nuorten kaupunkikokouksen lausunnot2015/05/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: Yhdyskuntajaoston kokouspäivät syksyllä 20152015/05/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vastaus valtuustoaloitteeseen maksuttomasta ehkäisystä alle 20-vuotiaille2015/05/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sosiaali-ja terveysalan järjestöjen toiminta-avustukset vuodelle 20152015/05/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin käyttöönotto ja sääntökirja2015/05/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: Sivistys- ja kulttuurilautakunta kokoontuu 8 kertaa syksyllä 20152015/05/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vastaus valtuustoaloitteeseen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon haasteista ja resursseista2015/05/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys vuodelta 20142015/05/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: Erikoislukioiden toiminnan jatko Oulussa2015/05/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lahjoitusrahaston toteutuma 20142015/05/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen talouden sopeuttamistoimenpiteet vuodelle 20152015/05/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen talouden, toiminnan ja henkilöstön seuranta, huhtikuu 20152015/05/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen huhtkuun 2015 talousraportti2015/05/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Bussilinjoihin tehdään ensi talveksi muutoksia2015/05/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: Oulun Tietotekniikan virtualisointiratkaisut 2015, hankintaan 3 miljoonaa euroa2015/05/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: Kaupunginvaltuuston 11.5.2015 kokouksen päätösten täytääntäänpanot2015/05/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Euroopan kaupunginjohtajien ilmastositoumuksen raportointi2015/05/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tiedoksi: Koko kaupunki askeltaa - liikuntakampanja 15-31.8.20152015/05/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: Oulun kaupungin ja konsernin raportointi muuttuu2015/05/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelman 2017-2018 suunnitteluohjee2015/05/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: Oulu osallistuu projektiin: Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen2015/05/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: Kaksi vammaisneuvostoon valittua henkilöä vaihtuu2015/05/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: Yhteisötoiminnan avustussääntöjä päivitettiin2015/05/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: Ouluun perustetaan maahanmuuttajaneuvosto2015/05/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: 20 000 euroa käytettäväksi Lastenkulttuurikaupunki Oulu – brändin luomiseen2015/05/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: Kutsuntalautakuntien jäsenet 2015 ja ruokatarjoilu kutsunnoissa2015/05/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokoukset syksyllä 2015 jätettiin pöydälle2015/05/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lähidemokratiatoimikunnan ajankohtaiset asiat2015/05/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös2015/05/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hanke-esitys Oulun kaupungin vedenhankinnan varmistamiseksi2015/05/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 20142015/05/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös2015/05/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
PÄÄTÖS: Tytäryhteisöraportti laaditaan vuosittain2015/05/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tekes-rahoituksen hakeminen Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut-hankkeelle2015/05/07 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: Röntgen- ja ultraäänitutkimukset Haukiputaalla lopetetaan2015/05/07 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vastaus kuntalaisaloitteeseen: Hietasaari osaksi Oulun kansallista kaupunkipuistoa2015/05/04 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot jatkuvat maksuttomina2015/04/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen säästötavoitteet 2015 - 20172015/04/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: Aamupäiväkerhotoiminta lopetetaan2015/04/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Nuohousyksikön hinnan tarkistaminen2015/04/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päätös: Linux-käyttöjärjestelmää ja avointa lähdekoodia ei oteta käyttöön2015/04/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Monitoimikeittiö Löökin valmistuminen toukuulle 20172015/04/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Avustus Midnight Pitch Fest ry:n toteuttamille tapahtumille2015/04/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hanke kansainvälisen T&K&I rahoituksen nostamiseksi2015/04/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu valmistelee osallistumista nuorten työllistämistä tutkivaan 6Aika ESR- hankkeeseen2015/04/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liiketoimintapotentiaalien selvittämiseen lisää rahaa2015/04/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Älykäs kaupunki Oulu-innovaatioklusterihanke2015/04/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu liikelaitoksen toimenpideohjelma 2015-20192015/04/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Uusien liiketoimintahankkeiden selvitykseen 240.000 euroa2015/04/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin tytäryhtiöiden hallitusten palkkiot uudelleen valmisteluun2015/04/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hankintayhteistyösopimuksen uudistaminen2015/04/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Maanvuokrasopimusmallien uudistaminen2015/04/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Arvokkaita alueita Oulussa 20152015/04/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin salaiset vähemmistöomistukset, esitys luovuttavista omistuksista2015/04/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Johtamisorganisaatioon uudistuksia2015/04/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin lausunto 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta2015/04/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Barentsin kesäkisojen tukemiseen 10.000 €2015/04/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen talouden, toiminnan ja henkilöstön seuranta, maaliskuu 20152015/04/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Suun terveydenhuollon perustason päivystyksen toteuttaminen2015/04/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vastaus valtuustoaloitteeseen kodinhoidon ennakoivasta perhetyöhöstä2015/04/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Option käyttö kotihoidon puitesopimuksissa2015/04/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vastaus valtuustoaloiteeseen kodinhoitajien toimien/virkojen perustamisesta2015/04/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Asukasyhteisöjen toiminta-avustukset 2015, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta2015/04/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin lausunto toisen vaihemaakuntakaavan luonnoksesta2015/04/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lähiverkon palveluiden, ohjelmistojen ja laitteiden hankinta2015/04/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Pyörätiekohteiden 2015 suunnitelmien hyväksymiskäsittely2015/04/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Serviisin toimialan laajentaminen ostopalveluihin ja kuljetuksiin2015/04/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Aloite biokaasun ottamisesta käyttöön Oulun joukkoliikenteessä ei saa tukea2015/04/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Esitys: Uudet joukkoliikenteen lippujen hinnat, hintamuutosesitys2015/04/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Aloite kokonaan ilmaisesta koululaisten linja-auto matkustamisesta ei saa tukea2015/04/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Joukkoliikenteessä varaudutaan seniorilipun käyttöönottoon2015/04/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Maanvuokrasopimusmallien uudistaminen2015/04/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Palveluhinnaston muutos (karttapalvelut)2015/04/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Öljyntorjunta-aseman sijoittaminen Virpiniemen merivartioasemalle hyväksyntä2015/04/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Osallistuminen asumisneuvontahankkeeseen2015/04/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Johtamisorganisaatioon uudistukset pöydälle2015/04/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Palvelujen kehittämiseen rahaa2015/04/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Nallikari Seaside Oy:n investoinnit ja omaisuuden panttaus2015/04/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin salaiset vähemmistöomistukset, esitys luovuttavista omistuksista2015/04/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Esitys: johtosäännön jatkodelegointipäätöksen tarkistaminen sosiaalihuoltolain muuttuessa2015/04/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Omahoito -palvelun toisen optiovuoden käyttö2015/04/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vammaisille ja kehitysvammaisille perustetaan 10-paikkainen tilapäishoitoyksikkö2015/04/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sairaalahoidon kapasiteetti ja toimenpiteet kesällä 20152015/04/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Peruskoulujen oppilaille halutaan mahdolllisuus käyttää joukkoliikennettä koulupäivien aikana2015/04/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvonnan johtajaksi vahvistetaan Pekka Seppälä2015/04/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tilakeskuksen kestävän kehityksen ohjelma 20152015/04/01 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakentamiskehotussuunnitelma2015/03/31 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen BYFA - Barents Youth Film Academy-hankkeelle2015/03/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yksityisteiden avustuskäytännöt2015/03/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen-hankkeelle2015/03/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Serviisin toimialan laajentaminen ostopalveluihin ja kuljetuksiin2015/03/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen Tapahtumien hubi -hankkeelle2015/03/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma2015/03/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liikennöintisuunnitelma, kesä 20152015/03/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Myytävät omakotitontit ja jatkotoimenpiteet2015/03/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tuotannollista toimintaa tuetaan 337.800 eurolla2015/03/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liiketeoimintapotentiaalien selvittämiseen lisää rahaa2015/03/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituspäätös ISF -hankkeelle2015/03/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
TOMERA-hankkeen jatkaminen ilman ulkopuolista rahoitusta2015/03/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ammattirakentajien asuntotonttien, Oulunsalon lähikaupan tontin sekä Vasaraperän liiketontin haku keväällä 20152015/03/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Deal Flow toimimaan, DEFT-hanke2015/03/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Johtamisorganisaatioon uudistuksia2015/03/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Matkailuneuvonnan palveluiden hankinta keskeytetään2015/03/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
INKA Tulevaisuuden terveys klusterihanke, rahoituspäätös2015/03/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Paikko -hankehakemuksen peruutus2015/03/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Takausten myöntäminen Sivakalle2015/03/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kiinteistötoimitusmaksutaksan tarkistaminen vuonna 2015 hyväksyttiin2015/03/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Uusia kuntaliitoksia ei ehdoteta Oulun alueelle2015/03/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen Tapahtumien hubi -hankkeelle2015/03/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen 6Aika avoin osallisuus-kärkihankkeelle2015/03/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen BYFA - Barents Youth Film Academy-hankkeelle2015/03/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen-hankkeelle2015/03/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Osallistuminen asumisneuvontahankkeeseen2015/03/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun konservatorion maksuvapautusperusteiden vahvistaminen2015/03/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Veteraanimäärärahan kohdentaminen vuonna 20152015/03/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry:n perustaminen2015/03/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituspäätös Nuorisotakuusta toimeen-projektille2015/03/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituspäätös nuorten työllisyyspalveluiden kehittämishankkeelle2015/03/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Uusia kuntaliitoksia ei ehdoteta Oulun alueelle2015/03/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vaalilautakunnat ja -toimikunnat eduskuntavaaleissa 20152015/03/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin tytäryhtiöiden hallitusten palkkioiden määräytymisperusteet2015/03/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvonnan johtajaksi Pekka Seppälä2015/03/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin salaiset vähemmistöomistukset, esitys luovuttavista omistuksista2015/03/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Maaseutuelinkeinojen kehittämisrahan käyttösuunnitelma vuodelle 20152015/03/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Metsän- ja luonnonhoitosopimuksen tekeminen vuodelle 20152015/03/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Pohjois-Suomen Erämessut ja Eläintentäytön Euroopan mestaruuskilpailut, avustushakemus2015/03/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lainojen ja sijoitusten tilanne 31.12.20142015/03/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituksen hakeminen CyberWi-projektille2015/03/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kuntarahoitusta työllisyyttä edistävään projektiin2015/03/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kiinteistötoimitusmaksutaksan tarkistaminen vuonna 2015 hyväksyttiin2015/03/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Takausten myöntäminen Sivakalle2015/03/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtuustoaloite, talousarvion muutokset2015/03/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Osallistuminen Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat-hankkeeseen (6Aika-strategia)2015/03/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kuntien kulttuuritoiminnan talousvertailu2015/03/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Myönteinen rahoituspäätös Oulu SoTe Labs-projektille2015/03/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun osallistuu avoimen reittioppaan kehittämiseen2015/03/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtuustoaloite, ostolaskutietoja julkaistaan2015/03/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituksen hakeminen kielen opetukseen maahanmuuttajille2015/03/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma2015/03/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tilinpäätös 20142015/02/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus 20142015/02/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Valistustalorahasto tilinpäätös 20142015/02/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtuustoaloite mielenterveys- ja päihdepalvelurakenteesta2015/02/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden talous- ja henkilöstöraportointi2015/02/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valvontasuunnitelma vuodelle 20152015/02/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun seudun kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma vuosille 2015 - 20162015/02/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen omistajapoliittiset linjaukset, kehittämissuunnitelma2015/02/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen palveluista perittävien maksujen tarkistaminen 1.2.20152015/02/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen palvelutasopäätös 2013 - 2016, palvelutasopäätöksen päivittäminen2015/02/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun uusi rakennusjärjestys uudelleen valmisteluun2015/02/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu edistämään yritysten edellytyksiä ydinvoimalan rakentamiseen2015/02/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu liikelaitoksen innovaatiotapahtumat, hankinta2015/02/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kasvuyrityksille rahoitusta 198 126 €2015/02/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu suunnittelemaan ydinvoimalan palvelukeskuskokonaisuutta2015/02/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Nordic Business Support -interreg hanke2015/02/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun osallistuminen Innovaatioallianssin hankkeisiin2015/02/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvontataksoihin 2-5 % korotus2015/02/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaupunginhallituksen strategiarahaa tiputettiin 50.000 €2015/02/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Alueellinen toimintaraha 20152015/02/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yksityisteiden avustuskäytännöt2015/02/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lähidemokratiatoimikunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen 20152015/02/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu osallistuu avoimen reittioppaan kehittämiseen2015/02/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin asukastupatoiminnan päivitetty kumppanuussopimus hyväksyttiin2015/02/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kiinteistötoimitusmaksutaksan tarkistaminen vuonna 20152015/02/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kirsti Ylitalo-Katajisto hoitamaan apulaiskaupunginjohtajan tehtäviä2015/02/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävien hankkeiden avustusten myöntämisperusteet2015/02/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun palveluverkkosuunnitelma 2015-2025 takaisin suunnitteluun2015/02/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllistämisen kuntalisät2015/02/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kehitysvammaisten perhehoito Oulun kaupungissa2015/02/12 -Ei tiedossaKoko Oulu
Joukkoliikenteen suunnittelun puitesopimusten konsulttien valinta jaksolle 2015-20172015/02/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yksityisteiden avustuskäytännöt viikoksi pöydälle2015/02/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Osallistuminen Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat -hankkeeseen (6Aika-strategia)2015/02/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Erillisten vihertöiden tilaaminen vuosille 2014-20152015/02/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Mittaus- ja pohjatutkimustöiden tilaaminen Tekliltä2015/02/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhteistyösopimus Oulun ja Saksan Kaiserslauternin välillä2015/02/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kehityshankkeisiin lähes 700.000 euroa2015/02/02 -Ei tiedossaKoko Oulu
Palvelujen järjestämisohjelma 2014-20172015/02/02 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu myy perintäsaataviaan Lindorff Oy:lle2015/02/02 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun palveluverkkosuunnitelma 2015-2025 uudelleenvalmistelekuun2015/02/02 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaupunginhallituksen strategiarahan käyttö vuonna 20152015/02/02 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvontataksoihin keskimäärin n. 3 % korotus2015/02/02 -Ei tiedossaKoko Oulu
Viiden sosiaaliohjaajan viran perustaminen nuorisososiaalityöhön sosiaalisen hyvinvoinnin vastuualueella2015/01/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Uimavesien laatu osittain huono, tarkkailua jatketaan2015/01/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Järjestöavustusten kriteereiden uudistaminen2015/01/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
155 kpl omakotitontteja myyntiin2015/01/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma2015/01/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvontataksoihin keskimäärin n. 3 % korotus2015/01/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Elintarvike- ja ympäristölaboratorion toiminnan yhtiöittäminen; yhtiön perustamisasiakirjat2015/01/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma2015/01/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
1449 aloituspaikkaa lukiolaisille2015/01/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vaalipäivän äänestyspaikat eduskuntavaaleissa 20152015/01/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Konsernipalveluiden riskienhallintasuunnitelma2015/01/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Uusia opettajan virkoja syksyllä2015/01/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2015 eduskuntavaaleissa2015/01/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Protomo 2.0 hanke käyntiin2015/01/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu satsaa sijoittajaverkostoihin2015/01/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Arktiseen imagonkohottamiseen 205.000 euroa2015/01/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu mukaan Pk-yritykset mukaan julkisiin hankintoihin-hankkeeseen2015/01/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu mukaan SOTE -yhteistyön organisointiin2015/01/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin toiminnallisen tasa-arvon suunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2015-162015/01/12 -Ei tiedossaKoko Oulu
Uusia kuntaliitoksia ei ehdoteta Oulun alueelle2015/01/12 -Ei tiedossaKoko Oulu
Keskusvaalilautakunnan, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käyttösuunnitelmat 20152015/01/12 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun uusi rakennusjärjestys2015/01/07 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hhyvinvointipalveluille uusi organisaatio2014/12/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen asiakkailta perittävät maksut 1.1.2015 alkaen2014/12/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun teknisen liikelaitoksen talousarvio vuodelle 20152014/12/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 20152014/12/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kuljetus- ja työkonetarjoukset: kolme oikaisuvaatimusta hylättiin2014/12/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen talousarvio 2015 ja -suunnitelma 2016 - 20172014/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Vesi liikelaitoksen vuoden 2015 verkostojen investointiohjelma2014/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Konttori liikelaitoksen v. 2015 talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden hyväksyminen2014/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Esitys: Tilakeskuksen korjausrakentamisohjelma 20152014/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Waltti matkakorttien matkakortti- ja matkustusehdot2014/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kerta-avustushakemukset, jatkoa2014/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Esitys: Oulun Vesi liikelaitoksen vuoden 2015 talousarvio2014/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos talouden seuranta 11/20142014/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Uudet joukkoliikenteen lippujen hinnat, täydennyksiä2014/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tutkimus-EVO-rahojen myöntäminen vuonna 20142014/12/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Serviisin liiketoimintasuunnitelma 2014-20162014/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden käyttösuunnitelma vuodelle 20152014/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vuoden 2015 ympäristörakennusohjelman menokohdan ympäristöinvestoinnit, venesatamat käyttö2014/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän projektin kuntarahoitus, Oulun Kärpät 46 ry2014/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulun talousarvio ja taloussuunnitelmat2014/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän projektin muutoshakemus rahoituspäätökseen: Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä projekti2014/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Älykäs kaupunki Oulu -innovaatioklusterihanke2014/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllistäminen 2015 -tapahtuma 3. - 4.2.2015 Helsingissä2014/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden palveluhinnasto2014/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen omistajapoliittiset linjaukset, kehittämissuunnitelma2014/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin toiminnallisen tasa-arvon suunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2015-162014/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten asetetaan toimielin2014/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vuoden 2015 katurakennusohjelma, pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt2014/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän projektin kuntarahoitus, Suomen lasten ja nuorten säätiö, Tenho - elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin -hanke2014/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulun budjetoidut avustus- ja rahoituserät vuonna 20152014/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, talousarvion käyttösuunnitelma 20152014/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Omistajapoliittisen ohjelman toteutumisen raportointi2014/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän määrärahan käyttösuunnitelma 20152014/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu liikelaitoksen talouden seuranta 1.1.-30.11.20142014/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vuoden 2015 rakennusohjelmat, kadut, tiet, sillat ja torit2014/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän projektin muutoshakemus rahoituspäätökseen, Draivia rekryyn -hanke2014/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
INKA Tulevaisuuden terveys klusterihanke2014/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Maanhankinnan investointien käyttösuunnitelma 20152014/12/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun työterveyden laboratoriopalvelut hyväksyttiin NordLab liikelaitokselle2014/12/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Syys-marraskuun 2014 valtuustoaloitteet sekä aiemmat, käsittelemättömät valtuustoaloitteet2014/12/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen lisämäärärahat 20142014/12/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Pekka Vuononvirta hoitamaan yhdyskuntajohtajan viransijaisuutta2014/12/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ympäristölaboratorion yhtiöittäminen hyväksyttiin2014/12/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sivistys- ja kulttuuripalveluille 3,5 miljoonan euron lisämääräraha2014/12/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Henkilöstöjaoston korvaaminen konsernijaostolla 1.1.20152014/12/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Heinä-marraskuun kuntalaisaloitteet sekä aiemmat, käsittelemättömät kuntalaisaloitteet2014/12/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kehittämisohjelmiin lisää rahaa2014/12/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tarkastuslautakunnan havainnot 20132014/12/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
liikelaitos Oulun Serviisin tarkennettu talousarvio 20152014/12/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvontataksoihin keskimäärin n. 3.3 % korotus2014/12/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvonnan käyttösuunnitelma 2015 hyväksyttiin2014/12/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvonnan palvelumaksuhinnasto2014/12/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liikelaitos Oulun Tietotekniikka tarkennettu talousarvio 20152014/12/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden palveluhinnasto pöydälle2014/12/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Jätemaksuihin korotuksia2014/12/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kunnalliset jätteiden vastaanottopaikat2014/12/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kutsu Yli-Iin Sähkö Oy:n yhtiökokoukseen ja Oulun Energian yhtiöittäminen2014/12/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Johtamisorganisaatioon uudistuksia2014/12/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Avoimen datan hankkeen koordinointiin rahaa2014/12/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma uudelleen valmisteltavaksi2014/12/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän projektin kuntarahoitus Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n Omapolku työelämään -hankkeelle2014/12/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Konsernipalveluiden riskienhallintasuunnitelma pöydälle2014/12/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän projektin kuntarahoitushakemus; Oulun yliopisto, Täydentävien opintojen keskus: Farmis - farmaseuttien erilliskoulutus2014/12/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Jätehuollon yhtiöittäminen, ylimääräinen yhtiökokous2014/12/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Palkkojen harmonisoinnista 2.8 miljoonan euron kulut2014/12/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin saatavat POEM -Säätiöltä2014/12/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Palvelujen järjestämisohjelma 2014-2017 pöydälle2014/12/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävään projektiin kuntarahoitusta2014/12/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
6aika hankeelle rahoitusta2014/12/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun palveluverkkosuunnitelma 2015-2025 poistettiin esityslistalta2014/12/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Virkavapailla säästöjä kaupungille myös 20152014/12/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakentamisen kosteudenhallintahankeeseen 159.000 euroa2014/12/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaupunkikulttuurin toimenpideohjelma2014/12/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Henkilöstöjaoston korvaaminen konsernijaostolla 1.1.20152014/12/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän projektin kuntarahoitus Oulun Diakonissalaitoksen säätiön Hyvinvointia- ja työkykyä (HYTY-) projektille2014/12/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Perhepäivähoidon palveluseteli - sääntökirjaa on päivitetty2014/12/04 -Ei tiedossaKoko Oulu
Varhaiskasvatuksen palveluseteli-sääntökirjaa on päivitetty2014/12/04 -Ei tiedossaKoko Oulu
Alueellisen toimintarahan hakuaika2014/12/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Talousarvio 20152014/12/01 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtuustoaloite: perintätoimiston käyttämisestä luopuminen ensimmäisessä maksukehotuskirjeessä2014/11/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen lisämäärärahat 20142014/11/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen talouden, henkilöstön ja toiminnan seuranta, elokuu 20142014/11/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ylijäämäruoan luovuttamisen toimintamalli2014/11/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma2014/11/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtuustoaloite: eläimet hyvinvointia edistämään2014/11/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kuljetus- ja työkonetarjoukset 1.1.2015 - 31.7.2016 puitejärjestely2014/11/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin järjestelmä Teklalta2014/11/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaukolämpöelementtien hankinta vuodelle 20152014/11/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Energian liikeylijäämätavoitetta tiputetaan2014/11/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävään projektiin kuntarahoitusta2014/11/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Energia liikelaitoksen yhtiöittäminen; vuokrasopimusten siirto2014/11/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu liikelaitoksen osallistuminen kuntarahoituksella INKA -ohjelmaa toteuttavaan ELMERI -hankkeeseen2014/11/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Palvelujen järjestämisohjelma 2014-20172014/11/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Imagomarkkinoinnin esiselvityshankkeeseen 25.017 euroa2014/11/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Startup 2.0, avoin innovaatioympäristö ja Innovaatiokoulutus hankkeiden toteuttajaksi Yritystakomo2014/11/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän projektin kuntarahoitus Oulun Diakonissalaitoksen säätiön Hyvinvointia- ja työkykyä (HYTY-) projektille2014/11/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu liikelaitoksen osallistuminen kuntarahoituksella Oulun yliopiston SME-MET IMCEE -hankkeeseen2014/11/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Innovaatioympäristöjen esiselvitys 2.0 -hanke2014/11/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaupunkikulttuurin toimenpideohjelma2014/11/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Attractive North - Matkailuviennin kasvuohjelma 2015-2018 -hanke2014/11/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry:n rahoitus v. 20152014/11/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän projektin kuntarahoitushakemus; Oulun yliopisto, Täydentävien opintojen keskus: Farmis - farmaseuttien erilliskoulutus2014/11/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu liikelaitoksen osallistuminen kuntarahoituksella INKA-ohjelmaa toteuttavaan Oulun yliopiston FUME -hankkeeseen2014/11/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Johtamisorganisaatioon uudistuksia2014/11/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ei rahaa HURMOS -hankkeelle2014/11/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyttä edistävän projektin kuntarahoitus Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n Omapolku työelämään -hankkeelle2014/11/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulun osallistuminen kuntarahoituksella NoTeB - Nordic Living Labs ja testbed yhteistyön rakentaminen -hankkeeseen2014/11/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Suunnitelmat opetustunneista ja resursseista lukioissa2014/11/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kulttuurin kumppanuussopimukset vuosiksi 2015 – 20172014/11/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sivistys- ja kulttuuripalveluille 3,7 miljoonan euron lisämääräraha2014/11/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Suunnitelmat opetustunneista ja resursseista peruskouluissa2014/11/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lausunto Oulun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta2014/11/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lisää määrärahoja opetukseen ja nuorisopalveluihin2014/11/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kiinteistönhoitosopimus2014/11/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Eläinlääkäreiden palkkioiden määrät ylärajalla2014/11/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kiinteistöhoitosopimus ja kunnossapitotyöt2014/11/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lausunto Ympäristölaboratorion yhtiöittämistä2014/11/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tietoja romuista ja jätteistä ei anneta toimittajalle2014/11/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu kohdentaa joukkoliikenteen valtionavustuksia2014/11/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma 2015 - 20192014/11/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hintan vedenpuhdistamon vesisäiliötilavuuden lisääminen2014/11/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaksi kotihodon tiimiä sekä tehostetun palveluasumisen yksikkö Palvelusäätiölle2014/11/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
STM:n rahoituksen hakeminen sote-uudistukseen valmistautumishankkeelle2014/11/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Alueellisen toimintarahan ohjeiden tarkentaminen2014/11/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Matti Matinheikki hoitamaan apulaiskaupunginjohtajan paikkaa2014/11/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhteistyösopimusten solmiminen Oulun ja Japanin Sendain välillä2014/11/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupunki osallistumaan eSosiaalityön-hankkeeseen2014/11/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvonnan johtajan virka sisäiseen hakuun2014/11/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaupunginhallituksen kehittämisohjelmiin lisää rahaa2014/11/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituksen hakeminen SoTe Labs -projektin Oulun osatoteutukseen2014/11/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Henkilöstöjaoston korvaaminen konsernijaostolla 1.1.20152014/11/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Esitys: Kotihoidon, säännöllisen kotihoidon kuukausisiivouksen ja tehostetun palveluasumisen sääntökirjat2014/11/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtuustoaloite kivunlievityksen toimivuudesta ja asiakaslähtöisyydestä OYS:ssa2014/11/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lastensuojelun laitoshoidon ja avopalveluiden kilpailutus2014/11/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtuustoaloite suun terveydenhuollon jalkautumisen pilotoinnista2014/11/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ei oikaisuvaatimusoikeutta hoitajien lomautusilmoituksiin2014/11/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014-20162014/11/12 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin omistamien vesialueiden kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2014-20182014/11/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Talousarvio 20152014/11/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kulttuurin kumppanuussopimukset vuosiksi 2015 – 2017 - Pöydälle2014/11/06 -Ei tiedossaKoko Oulu
Katujen kuntotutkimus ja korjausvelan laskenta2014/11/04 -Ei tiedossaKoko Oulu
Aurausohjelma talvikaudelle 2014-2015; Oulu, Kiiminki ja Ylikiiminki2014/11/04 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupunki osallistumaan eSosiaalityön-hankkeeseen2014/10/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Uudet joukkoliikenteen lippujen hinnat2014/10/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
STM:n rahoituksen hakeminen sote-uudistukseen valmistautumishankkeelle2014/10/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen talouden, henkilöstön ja toiminnan seuranta, elokuu 20142014/10/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten vertailu vuonna 20132014/10/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vyöhykehinnoittelu käyttöön Oulun joukkoliikenteessä2014/10/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun työterveyden laboratoriopalvelut NordLab liikelaitokselle2014/10/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 20132014/10/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituksen hakeminen SoTe Labs -projektin Oulun osatoteutukseen2014/10/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaksi kotihodon tiimiä sekä tehostetun palveluasumisen yksikkö Palvelusäätiölle2014/10/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lääkkeiden koneellinen annosjakelu2014/10/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Päihdehuollon palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 20132014/10/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Teknisen liikelaitoksen kehittämissuunnitelma2014/10/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ammattikorkean Aapistien 3:n vuokrat kaupungin vastuulle2014/10/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1.-30.9.20142014/10/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Henkilöstötoimikunnan kokoonpano 2014-20172014/10/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Innovaatioallianssin rahoitus kuntarahoituksella2014/10/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Henkilöstöjaoston korvaaminen konsernijaostolla 1.1.20152014/10/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
VILMO-suunnitelma2014/10/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
ONION hankkeen käynnistäminen2014/10/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin sitoutuminen Perämeren rannikon kalatalousstrategiaan2014/10/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Alueellisen toimintarahan ohjeiden tarkentaminen2014/10/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Palvelujen järjestämisohjelma 2014-2017 takaisin valmisteluun2014/10/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
RealXtend-säätiölle 100.000€2014/10/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ympäristölaboratorion yhtiöittämistä selvitetään2014/10/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaupunginhallituksen kehittämisohjelmiin lisää rahaa2014/10/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Gastroenterologisen toiminnan siirtäminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille2014/10/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Mielenterveyspalveluiden rakennemuutos: Aikuispsykiatrian laitoshoidon toiminnallinen ja taloudellinen seuranta2014/10/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Jätemaksuihin korotuksia2014/10/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yleiskaavaluonnoksesta saatu palaute jatkosuunnittelun pohjaksi2014/10/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ei korotuksia kaupungin veroprosentteihin2014/10/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun vedenhankinnan varmistaminen2014/10/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tulkkipalveluiden toiminta siirretään Montera Oy:lle2014/10/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Siwat mukaan joukkoliikenteen lippujen myyjäksi2014/10/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Avustuksia perhehoitajille ja mielenterveyskuntoutujille2014/10/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Uudet joukkoliikenteen lippujen hinnat; ei päätöstä2014/10/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvonnan johtajan viran kelpoisuusvaatimusten muuttaminen ja viran haettavaksi julistaminen2014/10/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lastenlippuja joukkoliikenteeseen alle 16 vuotiaille2014/10/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun joukkoliikenteeseen valtakunnallinen lippu- ja maksujärjestelmä2014/10/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vyöhykehinnoittelu käyttöön Oulun joukkoliikenteessä; ei päätöstä2014/10/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ei korotuksia kaupungin veroprosentteihin2014/10/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Jätehuolto Oy:n perustaminen ja väliaikainen hallitus2014/10/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu osallistuu kahteen kuntakokeiluun2014/10/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulko- ja tienvarsimainosten sijoittamisen lupaohje2014/10/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun vedenhankinnan varmistaminen2014/10/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tulkkipalveluiden toiminnan siirtäminen Montera Oy:lle2014/10/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Valtuuston äänestysraportit nettiin2014/10/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Mielenterveyspalveluiden rakennemuutos: Aikuispsykiatrian laitoshoidon toiminnallinen ja taloudellinen seuranta2014/10/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kontinkankaan hyvinvointikeskukseen perustetaan viisi palveluesimiehen virkaa2014/10/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ei oikaisuvaatimusoikeutta hoitajien lomautusilmoituksiin2014/10/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Koirapalveluiden kehittämissuunnitelma2014/10/07 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Jätehuolto yhtiöitetään 31.12.20142014/10/06 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ensihoidon ylijäämä palautetaan kaupungille2014/10/06 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oululla ei valitettavaa Ruskon kaatopaikan uudesta ympäristäluvasta2014/09/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oululla ei valitettavaa Stora Enson kuitusaven polton testauksesta2014/09/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelupalvelujen, toimeentulotuen, vammaispalvelujen ja kehitysvammaishuollon Kuusikko-työryhmien raportit 20132014/09/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
81 opettajan oikaisuvaatimukset lomautuksista hylättiin2014/09/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hankintaoikaisu hylätty sähköisen itsepalvelujärjestelmän hankinnasta2014/09/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen talouden, henkilöstön ja toiminnan seuranta, elokuu 20142014/09/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lastensuojelun laitoshoidon ja avopalveluiden kilpailutus2014/09/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Valistustalorahaston apurahaperiaatteet2014/09/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oululle ei uutta ylätason verkkotunnusta .oulu2014/09/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Vesi liikelaitoksen ja Oulun Jätehuolto liikelaitoksen talouden tehostamistoimet vuodelle 20142014/09/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kiinteistöjen piha-alueiden hoito, Oulun alueurakka 2014-20152014/09/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen toimet vuoden 2014 tuloksen parantamiseksi2014/09/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Konttori liikelaitoksen toimenpiteet vuoden 2014 tuloksen parantamiseksi2014/09/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Matkailun markkinalähtöiseen tutkimus- ja kehitysohjelmaan 42.000 € Oululta2014/09/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
RealXtend -säätiölle 100.000€2014/09/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakentamisaikaisen vuokravapauden käyttöönotto vuosina 2014 – 20162014/09/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liiketeoimintapotentiaalien selvittämiseen 635.100 euroa2014/09/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kuntarahoitusta työllistymisprojektiin lainrikkojataustaisille nuorille2014/09/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tarkastuslautakunnan säästötoimenpiteet: BusinessOulu liikelaitos2014/09/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Meripohjolan uudistuva metalli- ja konepajateollisuus -hankkeen rahoitus2014/09/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulko- ja tienvarsimainosten sijoittamisen lupaohje2014/09/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tuotannollista toimintaa tuetaan 662.000 eurolla2014/09/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Innovaatioallianssin rahoitus kuntarahoituksella2014/09/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Uusien liiketoimintahankkeiden selvitykseen 800.000 euroa2014/09/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kilpailuhanke ICT-palveluiden kehittämistä eHealth-markkinoiden tarpeisiin2014/09/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyden edistämisprojektiin kuntarahoitusta Lintulammen asukasyhdistys ry:lle2014/09/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hanke kansainvälisen T&K&I rahoituksen nostamiseksi2014/09/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden toimet vuoden 2014 tuloksen parantamiseksi2014/09/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Testaus ja tuotekehitysympäristöt -hankkeeseen 738.057 euroa2014/09/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tulkkipalveluiden toiminta markkinoilla2014/09/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Venture Now hanke -asiantuntijapalvelujen hankinta Profes Finland Oy:ltä2014/09/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
ICT alan tukemiseen ja selvityksiin rahaa2014/09/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
2015 korkotukilainojen puoltaminen ARA:lle2014/09/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Väliaikaisen hallituksen nimeäminen Yli-Iin Sähkö Oy:öön2014/09/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Jätehuolto yhtiöitetään 31.12.20142014/09/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin osallistuminen Asiakaspalvelu2014 -hankkeeseen2014/09/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun vedenhankinnan varmistamisen käsittely poistettiin esityslistalta2014/09/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Aloite: Oulun katujen yksisunntaisuudesta halutaan tietoa2014/09/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin kehittämissalkut2014/09/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Palvelualoitteen käsittely poistettiin esityslistalta2014/09/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Energia liikelaitoksen yhtiöittäminen; väliaikainen hallitus2014/09/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituspäätös Oulun seudun ICT- muutostukiprojektille2014/09/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kutsuntaikäisten miesten terveyden tutkimiseen 115.489 euroa2014/09/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Purettavat rakennukset 20142014/09/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituksen haku työllisyyspalveluiden kehittämiseen2014/09/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessKitchenille yli 400.000 € vuosina 2014-20182014/09/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen hankintayhteistyön kehittämiseen2014/09/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ensihoidon ylijäämän palauttaminen kaupungille2014/09/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Fennovoima-valitusta koskien2014/09/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu-Luulaja-Tromssa lentoreitin rahoitus2014/09/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Jätehuoltoa ei esitetä yhtiöitettäväksi2014/09/05 -Ei tiedossaKoko Oulu
59 opettajan oikaisuvaatimukset lomautuksista hylättiin2014/09/04 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lausunto lastensuojelun toimenpiteistä oppilaiden runsaissa poissaoloissatilanteissa2014/09/04 -Ei tiedossaKoko Oulu
Neljän uuden viran perustaminen hyvinvointitiimiin2014/09/04 -Ei tiedossaKoko Oulu
22 Peruskoulun lomautussuunnitelmat lukuvuonna 2014 -20152014/09/04 -Ei tiedossaKoko Oulu
Aloite: Oululle halutaan oma ylätason verkkotunnus .oulu2014/09/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Puutavaran korjuutyöt 2014-2016 Metsäkuljetus Sipolalle2014/09/02 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yksityisteiden kunnossapitoon 2 649 euroa lisää2014/09/02 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lausunto jätealan kilpailuolosuhteista Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle2014/09/02 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sähköisen itsepalvelujärjestelmän toimittajaksi X-Akseli oy2014/08/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Nuorten työllisyyttä edistävään projektiin 8799 euroa2014/08/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rahoituksen haku työllisyyspalveluiden kehittämiseen2014/08/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sotaveteraanien avustajat -hankkeeseen 4 595 euroa2014/08/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Jätehuolto liikelaitoksen yhtiöittäminen2014/08/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen hankintayhteistyön kehittämiseen2014/08/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
200.000 euroa nuorisotakuun edistämiseen2014/08/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Anniskelulupien myöntämisessä kuullaan lähiympäristön toimijoita2014/08/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hiukkasmittalaitteiden hankinta ilmanlaadun tarkkailuun2014/08/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Peruskoulujen retket ja leirikoulut2014/08/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Neljän uuden viran perustaminen hyvinvointitiimiin pöydälle2014/08/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun lausunto Taskilan jätevedenpudistamon ympäristöluvasta2014/08/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun konservatorion toimintasuunnitelma lukuvuonna 2014 - 20152014/08/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ensihoitoon 83 uutta virkaa2014/08/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tapio Klemettilä rakennusvalvonnan johtajan viransijaiseksi2014/08/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Henkilöstöhallinnnon asiantuntijapalvelut Mindgame oy:ltä2014/08/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun vedenhankinnan varmistaminen Viinivaarasta (lisäys)2014/08/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu-Luulaja-Tromssa lentoreitin rahoitus2014/08/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Suomi-talo hankkeelle 300.000 euroa2014/08/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu käynnistää hankkeita ennen rahoituspäätösten tuloa2014/08/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Innovaatioallianssin viestintään 82.000€2014/08/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Klubitalohankkeelle 63.185 euroa työllisyyden edistämiseen2014/08/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Esitys: Teknisen liikelaitoksen johtajan palkka2014/08/06 -Ei tiedossaKoko Oulu
Aloite: Työllisyysrahoja kadunvarsien raivaukseen2014/08/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin järjestelmä Teklalta2014/06/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kapungintalon peruskorjaus alle budjetin2014/06/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Jätteen käyttö ratojen huoltoteiden rakentamisessa2014/06/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Uusien virkojen perustaminen poistettiin asialistalta2014/06/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
200.000 euroa nuorisotakuun edistämiseen2014/06/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Uusi johtaja tekniselle liikelaitokselle2014/06/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
ISF -hankkeen aloitukseen 50.000 euroa lisää2014/06/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Innovaatiohankkeisiin lisää rahaa2014/06/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Palvelujen järjestämisohjelma 2014-2017 pöydälle2014/06/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaupunkikulttuurin toimenpideohjelma uudelleen valmisteltavaksi2014/06/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupunkiseudun yhteismarkkinointiin miljoona euroa2014/06/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Koirapalveluiden kehittämissuunnitelma2014/06/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun tietotekniikka liikelaitoksen kehittämisohjelma2014/06/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Innovaatiokeskittymille jaetaan rahaa2014/06/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen2014/06/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Maapoliittiset linjaukset 20142014/06/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Energia liikelaitoksen yhtiöittäminen2014/06/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu mukaan pyhäjoen ydinvoimalaan 16-17 Miljoonalla eurolla2014/06/16 -Ei tiedossaKoko Oulu
Henkilö- ja pakettikuljetusten tuottajat valittu2014/06/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
ODL:n Bitti-hankkeelle 14 860 euroa2014/06/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Maapoliittiset linjaukset2014/06/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaupunkikulttuurin toimenpideohjelma2014/06/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Energia liikelaitoksen yhtiöittäminen2014/06/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
KotiApu -hankkeelle 13 838 euroa2014/06/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun tietotekniikka liikelaitoksen kehittämisohjelma2014/06/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Klubitalohankkeelle 63.185 euroa työllisyyden edistämiseen2014/06/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu mukaan pyhäjoen ydinvoimalaan 16-17 Miljoonalla eurolla2014/06/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Palvelujen järjestämisohjelma 2014-20172014/06/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yksityisteiden kunnossapitoon 70.000 euroa2014/06/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia -projektin rahoitus ja käynnistys2014/06/02 -Ei tiedossaKoko Oulu
Aloitteilla ei vaikutusta yksityisteiden talvihoitoon2014/06/02 -Ei tiedossaKoko Oulu
Pormestarimallista luovutaan kehittämisvaihtoehdoissa2014/06/02 -Ei tiedossaKoko Oulu
Nimetöntä työnhakua kokeillaan syksyllä 20142014/06/02 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupunkiseudun yhteismarkkinoinnin rahoitus pöydälle2014/06/02 -Ei tiedossaKoko Oulu
Maapoliittiset linjaukset 2014 pöydälle2014/06/02 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessKitchenille yli 400.000 € vuosina 2014-20182014/05/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Imagomarkkinoinnin esiselvityshankkeeseen 22.791 euroa2014/05/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Innovaatiokeskittymille jaetaan rahaa2014/05/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Opettajien oikaisuvaatimukset kumottiin (130+ kpl)2014/05/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Esitys: Pyrolyysiöljylaitteiston suorahankinta Oulun Energialle2014/05/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Määräaikainen työryhmä palvelujen ja palveluverkon uudistamiseksi2014/05/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Omaishoidon tukea myös kotihoidon tukea saaville lapsille2014/05/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sähköisen itsepalvelujärjestelmän hankinta Kontinkankaalle2014/05/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Teknisen liikelaitoksen johtaja eroaa2014/05/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Pormestarimallista luovutaan kehittämisvaihtoehdoissa2014/05/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaupunkikulttuurin toimenpideohjelma uudelleen valmisteluun2014/05/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tarkastuslautakunnan havainnot 20132014/05/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Samankaltaisten tiennimien muuttaminen haja-asutusalueella2014/05/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työsuhdematkaliput säilyvät Oulun joukkoliikenteessä2014/05/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Energia liikelaitoksen yhtiöittäminen2014/05/12 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun kaupungin tilinpäätöksen hyväksyntä ja vastuuvapauden myöntäminen2014/05/12 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ympäristöohjelma 2014-20172014/05/12 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sosiaali- ja terveysalan toiminta-avustuksiin 165.000 €2014/05/07 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hankesuunnittelu energiatehokkuusdirektiiviä silmällä pitäen2014/05/07 -Ei tiedossaKoko Oulu
Nuorten kesätyöyrittäjyysseteli kokeiluun2014/04/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu hakee rahoitusta kasvuinvestointien tukemiseen2014/04/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun palveluliikenteen tuottajat 1.9.2014-31.8.20172014/04/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu hakee rahoitusta TuottavaMuutos -hankkeelle2014/04/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu hakee rahoitusta tukemaan vientiyrityksiä2014/04/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liikuntapaikkojen puhtauspalvelujen hankinta Lassila&Tikanojalta2014/04/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu hakee rahoitusta yritystoiminnan aktivointiin2014/04/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu hakee rahoitusta yritysten rahoitukselle2014/04/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Maapoliittiset linjaukset 2014 hyväksyttäväksi2014/04/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulun lausunto yleiskaavaluonnokseen2014/04/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Matkailuneuvonnan palveluiden kilpailutuksesta tarjouspyyntö2014/04/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu hakee rahoitusta Yrityskiihdyttämö -hankeelle2014/04/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu hakee rahoitusta TOMERA-hankkeelle2014/04/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ei vammaisasiamiestä Ouluun 20142014/04/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ei erillistä tulvastrategiaa Ouluun2014/04/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tilakeskuksen lausunto yleiskaavaluonnokseen2014/04/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lähidemokratiatoimintaan 46.500 euroa2014/04/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Energialle 20 milj. euroa rahaa investointeihin, ei ydinvoimaan2014/04/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelle 2014 ja suunnitelma 2015-20162014/04/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kehitysvammaisten asumispalvelujen hankinta2014/04/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Iltapäivätoiminnan alennukset poistetaan2014/04/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liikuntapaikkojen puhtauspalvelujen hankinta pöydälle.2014/04/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Joukkoliikenteen hinnat 1.7.2014 alkaen2014/04/09 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhdyskuntalautakunnan lausunto yleiskaavaluonnoksesta2014/04/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Maaseutuelinkeinojen kehittämiseen 152 592 euroa2014/04/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Omakotitonttien maanvuokrasopimusten uudistaminen2014/04/08 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vyöhykehinnoittelu käyttöön omakotitonteille: Oikaisuvaatimuksen hylkäys2014/04/07 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kuntalaispalautteet Oulun raadeista2014/04/07 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Energialle 20 milj. euroa rahaa investointeihin2014/04/07 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vaalilautakunnat ja -toimikunnat europarlamenttivaaleissa2014/04/07 -Ei tiedossaKoko Oulu
Etätyölle ohjeistusta ja kokeilua2014/03/31 -Ei tiedossaKoko Oulu
Barentskeskus Finland Oy:n rahoitus 2014-2016 (oulu 41.000/v)2014/03/31 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun talous 2013 43 Milj. euroa miinuksella2014/03/31 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vyöhykehinnoittelu käyttöön omakotitonteille: Oikaisuvaatimuksen käsittely pöydälle2014/03/31 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu aloittaa I Love Sport Oulu -hankkeen2014/03/31 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ikäihmisten monipalvelumallille jatkoa2014/03/31 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelle 2014 ja suunnitelma 2015-20162014/03/31 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun energialle 20 milj. euroa rahaa investointeihin2014/03/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Joukkoliikenteen informatiojärjestelmän toimittajaksi Fara Oy2014/03/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Uusia toimintoja yhtiöitettävä?2014/03/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
INKA, Tulevaisuuden terveys -hanke2014/03/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Nuorten työllisyyspalveluiden kehittämisen suunnitelma jatkovalmisteluun2014/03/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Palvelujen järjestämisohjelma 2014-2017 uudelleen valmisteluun2014/03/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Saksan matkanjärjestäjien mielenkiintoa herätellään uudessa hankkeessa2014/03/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhdyskuntalautakunnalla ei huomautettavaa maapoliittisista linjauksista 20142014/03/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
INKA, Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus, Oulun osuus2014/03/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hammasteknisten töiden hankintapäätös2014/03/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Viralliset uimarannat 20142014/03/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tilakeskuksen lausunto maapoliittisiin linjauksiin2014/03/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Stockmann paikallisliikenteen lipunmyyntipisteeksi2014/03/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Maapoliittiset linjaukset tukevat Oulun Veden ja Jätehuollon toimintaa2014/03/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liikelaitosten ja kehittämisrahaston tilinpäätökset 20132014/03/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu osallistuu lastenkaste -projektiin 2014-20162014/03/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Etätyölle ohjeistusta ja kokeilua2014/03/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Graniittikivien hankinta2014/03/12 -Ei tiedossaKoko Oulu
Metsän- ja luonnonhoitotöitä n. 275.000 eurolla2014/03/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Maapoliittisisten linjausten lausunto pöydälle yhdyskuntalautakunnassa2014/03/11 -Ei tiedossaKoko Oulu
Korvaavan työn toimintamalli kaupungille2014/03/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia projektin käynnistys2014/03/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kehittämisrahaa kulttuuriin, nuorisotyöhön ja terveysliikuntaan2014/03/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu liikelaitoksen tilinpäätös 20132014/02/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Serviisin työ- ja suojavaatteet Image Wear Oy_ltä2014/02/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaukolämmön putkityöt 2014 KVL-tekniikka Oy:lle2014/02/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulun konsultti- ja valmennnuspalveluiden puitesopimusten jatkaminen2014/02/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun työterveyden viranhaltijapäätöksiä ei sähköisesti esille2014/02/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Potilastiedon eArkisto Tieto healthcare & Welfare Oy:ltä2014/02/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Barentskeskus Finland Oy:n rahoitus 2014-2016 (oulu 41.000/v)2014/02/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulun mainospalveluiden oston jatkaminen2014/02/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Työterveys liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 20132014/02/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Veteraaneille 600€ palveluseteli2014/02/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulu mukaan yrityskylään 67 373 eurolla /vuosi.2014/02/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liikelaitos Oulun Serviisin vuoden 2013 tilinpäätös2014/02/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu-Tshwane yhteistyöhanke keskeytetty2014/02/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen toimintakertomus vuodelta 20132014/02/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun soveltamisohjeet2014/02/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Matkailuneuvonnan palveluiden kilpailutus ja hankinta jäihin2014/02/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sirkka-Liisa Olli hyvinvointipalvelujen kehittämisjohtajaksi2014/02/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen tilinpäätös 20132014/02/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Monipalvelutoimintamallin arviointi2014/02/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2014 lukien2014/02/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Teknisen liikelaitoken viranhaltijapäätöksiä ei sähköisesti esille2014/02/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Konttorin liikelaitoksen tilinpäätös vuodelle 20132014/02/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun palveluliikenne 1.9.2014-31.8.2017 tarjouskilpailuun2014/02/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tilinpäätös 20132014/02/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Esitys: Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen toimintakertomus vuodelta 2013 sekä esitys vuoden 2013 ylijäämän käsittelystä2014/02/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelut ostavat työterveyspalvelut Oulun työterveydeltä2014/02/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Koulun valinnan periaatteet 20142014/02/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun teknisen liikelaitoksen tilinpäätös 20132014/02/26 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden talousarvion poikkeamat2014/02/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työttömien liikuntakampanjalle jatkoa2014/02/25 -Ei tiedossaKoko Oulu
Eurovaalien ennakkoäänestyspaikat2014/02/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu haluaa pelastustoimen kustannukset aiheuttamisperusteisiksi2014/02/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaksi kotihoitotiimiä siirretään Oulun palvelusäätiölle2014/02/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Eurovaalien vaalipäivän äänestyspaikat2014/02/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Korvaavan työn toimintamalli kaupungille jätettiin pöydälle2014/02/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Maapoliittiset linjaukset 2014 lautakuntiin lausuntokierrokselle2014/02/24 -Ei tiedossaKoko Oulu
Aluellisen toimintarahan myöntämiset vuodelle 20142014/02/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kiinteistöjen ja tilojen korjauksiin 11 milj. euroa2014/02/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Jätehuollon 2013 tilinpäätös (+1.200.542€)2014/02/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Öljyntorjunta-aseman sijoittaminen Virpiniemen merivartioasemalle ok2014/02/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun veden tilinpäätös ja runkojätevesiviemäreiden saneeraus2014/02/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia projektin käynnistys2014/02/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Nallikari Liikelaitoksen tilinpäätös vuodelta 2013 2.000 euroa tappiollinen2014/02/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvontatoimi 2013 482.000 ylijäämäinen2014/02/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Viranhaltijapäätöksiä ei sähköisesti näkyville2014/02/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Satama liikelaitoksen tilinpäätös 1.1. - 31.12.20132014/02/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun tietotekniikan tilinpäätös 20132014/02/19 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhdyskuntalautakunnalla ei valitettavaa Öljyntorjunta-aseman sijoittamisesta Virpiniemen merivartioasemalle2014/02/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lassinpuiston leikkipaikka säilyy toistaiseksi ja meripuiston leikkipaikka säilyy2014/02/18 -Ei tiedossaKoko Oulu
Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan perusteet2014/02/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kiinteistötoimitustaksoja nostetaan n. 10%2014/02/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Erillisinvestointien hanke-ohje2014/02/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvontataksoihin n. 5% korotus2014/02/17 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalveluille uusi organisaatio2014/02/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalveluiden käyttösuunnitelma vuodelle 20142014/02/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmisto INIT GMBH:lta2014/02/12 -Ei tiedossaKoko Oulu
Pöytäkirjojen nähtävillä pito2014/02/12 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhteisöjen työllistämiseen myönnettävän kuntalisän perusteet2014/02/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Uuden Oulun yleiskaava, yleiskaavaluonnos nähtäville2014/02/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ei palvelualoitetta ouluun2014/02/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kuntarahoituksen perusteet työllisyys- ja ESR-hankkeille2014/02/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Erillisinvestointien hanke-ohje2014/02/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyden tukemiseen kuntalisää2014/02/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vedenhankinnan vaihtoehdot jatkoselvitykseen2014/02/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu tukee Leader -hanketta 50.000 eurolla vuonna 20142014/02/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Uuden Oulun yleiskaava, yleiskaavaluonnos nähtäville2014/02/10 -Ei tiedossaKoko Oulu
Anniskelulupien myöntämisessä kuullaan lähiympäristön toimijoita2014/02/06 -Ei tiedossaKoko Oulu
149 omakotitonttia myyntiin Oulussa2014/02/04 -Ei tiedossaKoko Oulu
Korvaavan työn toimintamalli kaupungille2014/02/04 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yleisten alueiden valot sammutetaan arkisin 23-052014/02/04 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu tukee leader -hanketta 50.000 eurolla vuonna 20142014/02/04 -Ei tiedossaKoko Oulu
YK-lautakunnan viranhaltijapäätökset ei sähköisesti esille2014/02/04 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ulkoisen tarkastuksen toimintakertomus 20132014/02/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vyöhykehinnoittelu käyttöön omakotitonteille2014/02/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan perusteet2014/02/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu sijoittaa 5 miljoonaa Northern Startup Fund II Ky -rahastoon2014/02/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kiinteistötoimitustaksoja nostetaan n. 10%2014/02/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Viranhaltijoiden päätöksiä ei sähköisesti esille2014/02/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Omistajapoliittisen ohjelman hyväksyminen2014/02/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
KH:n viranhaltijoiden päätökset vaikeasti saataviksi2014/02/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu hakee rahoitusta I Love Sport Oulu -hankkeelle2014/02/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tarkastuslautakunta alitti menoarvion 175.000 eurolla2014/02/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Keskuskeittiöitä vähennetään, uusia monitoimikeittiöitä tilalle2014/02/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen johtavat virat täytetty2014/02/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvontataksoihin n. 5% korotus2014/02/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Uuden Oulun yhdistymissopimuksen tavoitteet ovat toteutuneet huonosti2014/02/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
KH:n kohdentamat avustukset ja yhteistyöerät2014/02/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sotaveteraaniliiton liittopäiville tukea 7.000 euroa2014/02/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tarkastuslautakunnalle 764.000 euroa 20142014/02/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Muutoksia valtuuston ja hallituksen kokousaikatauluun2014/02/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaupunginjohtajiston avaintehtävät2014/02/03 -Ei tiedossaKoko Oulu
Öljyntorjunta-asemaa esitetään Virpiniemen merivartioaseman alueelle 20162014/01/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaksi kotihoitotiimiä siirretään Oulun palvelusäätiölle?2014/01/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Viranhaltijapäätöksiä ei esille sähköisesti2014/01/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Mobiiliovenavauspalvelun ostopäätös (n. 250.000€)2014/01/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Viranhaltijapäätöksiä ei sähköisesti esille2014/01/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kuljetuspalveluihin ei indeksikorotuksia2014/01/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Pelastusliikelaitokselta ylijäämäinen talousarvio 20142014/01/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelle 20142014/01/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Sosiaali- ja terveysalan järjestöille varataan avustuksia 165.000€2014/01/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kuntoutuksen puitesopimuskumppanit valittu2014/01/30 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Konttorin talousarvion muuttaminen tappiolliseksi 20132014/01/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Serviisin johtokunnan kokoukset 20142014/01/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun jätehuollon ylijäämä lähes kolminkertainen budjetoituun2014/01/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Serviisiltä odotetaan 424.000 euron ylijäämää2014/01/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Viranhaltijapäätöksiä ei sähköisesti esille2014/01/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Vesi investoi 9.1 milj. euroa viemäreihin ja vesijohtoihin2014/01/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Virkojen, tehtävien ja henkilöiden siirto Kuntoutussairaalan osalta2014/01/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Viranhaltijoiden päätöksiä ei sähköisesti esille2014/01/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Viranhaltijoiden päätökset esillä virkahuoneissa2014/01/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Viranhaltijoiden päätöksiä ei sähköisesti esille2014/01/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Viranhaltijapäätöksiä ei sähköisesti esille2014/01/29 -Ei tiedossaKoko Oulu
Työllisyyden tukemiseen kuntalisää2014/01/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOulun rahoituksesta 735 842 euroa liikelaitoksen ulkopuolelle2014/01/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Yhteisöjen työllistämiseen myönnettävän kuntalisän perusteet2014/01/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Viranhaltijoiden päätöksiä ei sähköisesti saataville2014/01/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kuntarahoituksen perusteet työllisyys- ja ESR hankkeille2014/01/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
KH:n Kehittämisjaosto osallistuu USO2-työpajaan2014/01/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
BusinessOululta 60.000 euroa start-up tilaisuuksiin2014/01/28 -Ei tiedossaKoko Oulu
Erillisinvestointien hanke-ohje uudelleen valmisteltavaksi2014/01/27 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ei tarvetta opetustoimen työnkuvien perusteelliselle tutkimukselle2014/01/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
1327 aloituspaikkaa Oulun kaupungin lukioihin 2014-20152014/01/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Organisaatio perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 toteuttamiseen2014/01/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ei juhlia peruskoulun 40v kunniaksia, mutta vuoden teemana kyllä2014/01/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Leikkipuistoja vähennetään 15 kappaleella2014/01/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu hakee rahoitusta I Love Sport Oulu -hankkeelle2014/01/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Lautakunnan viranhaltijapäätöksiä ei sähköisesti esille2014/01/23 -Ei tiedossaKoko Oulu
Neljä henkilöä tasa-arvotoimikunnasta seminaariin Heurekaan2014/01/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennuslautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman 20142014/01/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvontaan perustetaan LVI-insinöörin virka2014/01/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Tasa-arvotoimikunnan viranhaltijapäätökset vaikeasti saataviksi2014/01/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vain lain määräämät päätökset ja pöytäkirjat esille rakennuslautakunnassa2014/01/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vielä kolme kokousta tasa-arvotoimikunnalle 20142014/01/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvontataksoihin n. 5% korotus2014/01/22 -Ei tiedossaKoko Oulu
149 omakotitontin myynti Oulussa pöydälle2014/01/21 -Ei tiedossaKoko Oulu
Esitys: KH nimeää edustajansa hyvinvointifoorumiin2014/01/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulu isännöi nuorten poliitikkojen foorumia huhtikuussa2014/01/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Virkavapailla säästöjä kaupungille2014/01/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kuusi osallistujaa kunnallisjohdon seminaariin2014/01/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
KH nimesi osallistujat kuutoskaupunkien luottamushenkilötapaamiseen2014/01/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Isonsyötteen Tunturimajat 7 myydään2014/01/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Johtamisjärjestelmää kehitetään2014/01/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Neljä osallistujaa perämerenkaari-foorumiin2014/01/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
KH lähettää neljä edustajaa Kemin liikenneseminaariin2014/01/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Uusi kuntaliitosselvitys2014/01/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
KD:n edustaja hyvinvointipalveluiden johtajien haastatteluihin2014/01/20 -Ei tiedossaKoko Oulu
Joukkoliikenteen menot 15.520 M€ ja tulot 7.528M€2014/01/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Joukkoliikenteen busseihin Oulu -brändin mukainen ilme2014/01/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Cityliikenne siirretään Huiput oy:ltä OuBus Oy:lle2014/01/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Joukkoliikenteen hintoihin n. 5% korotukset2014/01/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Alamäen tekemä hankintaoikaisu pohjoisen suunnan liikenteestä hylättiin2014/01/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Joukkoliikennettä heikennetään säästöjen vuoksi2014/01/15 -Ei tiedossaKoko Oulu
Katurakentamiseen 22.000.000 euroa vuodelle 20142014/01/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Vyöhykehinnoittelu käyttöön omakotitonteille2014/01/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Joukkoliikenteen edistämiseen 400.000 euroa2014/01/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Ympäristörakentamiseen myönnettiin 775.000 € vuodelle 20142014/01/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kiinteistötoimitustaksoja nostetaan n. 10%2014/01/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Liikennevalojen toiminnan parantamiseen 450.000 euroa2014/01/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Huvipuiston sijoitusvaihtoehdot tutkittavaksi2014/01/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Maaomaisuuteen investoinnit 6M€ ja myyntivoitot 7M€2014/01/14 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rokuan osakehuoneisto myydään2014/01/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rakennusvalvontataksoja nostetaan ja tarkennetaan2014/01/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Hyvinvointipalvelujen henkilöstöä siirretään lautakunnan alaisuuteen2014/01/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Rokuan osake myydään2014/01/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Peruskunnan ja liikelaitosten hankintoihin tarkennuksia2014/01/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
8 johtajan virkaa lakkautetaan ja 6 uutta perustetaan tilalle2014/01/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Palvelusetelihankkeen rahoitusta tarkennettaan2014/01/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
KH myöntäisi avustuksia myös puoluepoliittista tukea saaville tahoille2014/01/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Oulun Brändi taas uusiksi2014/01/13 -Ei tiedossaKoko Oulu
Kaupunki hankkii vakuutusmeklaripalvelut Marsh Oy:ltä2014/01/13 -Ei tiedossaKoko Oulu


Kirjaudu sisään tunnuksillasi tai rekisteröidy käyttäjäksi:

Kirjaudu sisään                   Registeröidy